BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt speciālista profilu?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs, ja pieslēdzies ar fiziskās personas profilu, galvenajā panelī redz ‘Speciālista panelis’.

Attēls. Galvenajā panelī ‘Speciālista paneļa’ izvēlne.

BISP autorizējies lietotājs no fiziskas personas profila var atvērt speciālistu informācijas paneli, lai piekļūtu pie saviem būvspeciālista datiem, un var atvērt:

Attēls. Speciālista paneļa sadaļas.