BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarba žurnāla ierakstus?

Lai apstiprinātu vai noraidītu būvdarbu žurnāla ierakstu, kas ir nodots apstiprināšanai, lietotājs izvēlas nepieciešamo būvniecības lietu, kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Ja lietotājs kādā no šīs lietas būvdarbu žurnāla ierakstiem ir norādīts kā apstiprinātājs un nav apstiprinājis savu apstiprināšanas rezultātu, viņam atrāda informatīvu paziņojumu, ka viņam ir neapstiprināti būvdarbu žurnāla ieraksti.

Sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ izvēlas apakšsadaļu ‘Būvdarbu žurnāls’.

Lietotājs var apskatīt sarakstu ar būvdarbu žurnāla notikumiem un atlasīt tajā savus neapstiprinātos notikumus. Apstiprināt vai noraidīt ierakstu var gan no saraksta, gan atverot ierakstu detalizētā skatā.

Attēls. Būvdarbu žurnāla ieraksta apstiprināšanas vai noraidīšanas opcija.

Lai apstiprinātu ierakstu, lietotājs izvēlas darbību ‘Apstiprināt’, ja nepieciešams, norāda sertifikāta sfēru, ar ko tiek veikts apstiprinājums, un nospiež pogu <Apstiprināt>.

Attēls. Būvdarbu žurnāla ieraksta apstiprināšana.

Ja ieraksta veids ir ‘Ikdienas darbi’ vai ‘Speciālie darbi’, tad lietotājam, ja viņam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu un viņš ir ierakstā norādītā atbildīgā persona –papildus ir iespēja brīvā tekstā ievadīt ‘Defektu aprakstu’.

Lai noraidītu ierakstu – izvēlas darbību ‘Noraidīt’. Obligāti ieraksta noraidīšanas ‘Pamatojumu’, un nospiež pogu <Noraidīt>.

Attēls. Būvdarbu žurnāla ieraksta noraidīšana.

Sistēma jūs informēs, ka darbība ir veiksmīgi paveikta.

Pieņemšanas aktu apstiprināšana

Publiskā portāla autorizēts lietotājs, nospiežot pogu  , nodod segto darbu pieņemšanas aktu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, vai ugunsdrošības iekārtu pieņemšanas aktu apstiprināšanai, norādot vismaz vienu apstiprinātāju katrā grupā:

  • Tiešais būvdarbu vadītājs – iespējamās vērtības – aktā iekļauto darbu vadītāji;
  • Atbildīgais būvdarbu vadītājs;
  • Būvuzraugi – ja tāds ir;
  • Autoruzraugs – ja tāds ir;
  • Ierosinātājs – ja nav neviens būvuzraugs.

Attēls. Pieņemšanas aktu nodošana apstiprināšanai.