Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarba žurnāla ierakstus?

Lai apstiprinātu vai noraidītu būvdarbu žurnāla ierakstu, kas ir nodots apstiprināšanai, lietotājs izvēlas nepieciešamo būvniecības lietu, kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Ja lietotājs kādā no šīs lietas būvdarbu žurnāla ierakstiem ir norādīts kā apstiprinātājs un nav apstiprinājis savu apstiprināšanas rezultātu, viņam atrāda informatīvu paziņojumu, ka viņam ir neapstiprināti būvdarbu žurnāla ieraksti.

Sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ izvēlas apakšsadaļu ‘Būvdarbu žurnāls’.

Lietotājs var apskatīt sarakstu ar būvdarbu žurnāla notikumiem un atlasīt tajā savus neapstiprinātos notikumus. Apstiprināt vai noraidīt ierakstu var gan no saraksta, gan atverot ierakstu detalizētā skatā.

Attēls. Būvdarbu žurnāla ieraksta apstiprināšanas vai noraidīšanas opcija.

Lai apstiprinātu ierakstu, lietotājs izvēlas darbību ‘Apstiprināt’, ja nepieciešams, norāda sertifikāta sfēru, ar ko tiek veikts apstiprinājums, un nospiež pogu <Apstiprināt>.

Attēls. Būvdarbu žurnāla ieraksta apstiprināšana.

Ja ieraksta veids ir ‘Ikdienas darbi’ vai ‘Speciālie darbi’, tad lietotājam, ja viņam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu un viņš ir ierakstā norādītā atbildīgā persona –papildus ir iespēja brīvā tekstā ievadīt ‘Defektu aprakstu’.

Lai noraidītu ierakstu – izvēlas darbību ‘Noraidīt’. Obligāti ieraksta noraidīšanas ‘Pamatojumu’, un nospiež pogu <Noraidīt>.

Attēls. Būvdarbu žurnāla ieraksta noraidīšana.

Sistēma jūs informēs, ka darbība ir veiksmīgi paveikta.

Pieņemšanas aktu apstiprināšana

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs, nospiežot pogu , nodod segto darbu pieņemšanas aktu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, vai ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu, vai cits pieņemšanas akts apstiprināšanai, norādot vismaz vienu apstiprinātāju katrā grupā:

 • Tiešais būvdarbu vadītājs – iespējamās vērtības – aktā iekļauto darbu vadītāji;
 • Atbildīgais būvdarbu vadītājs;
 • Būvdarbu vadītāji – būvatļaujas būvdarbu vadītāji un darba līgumu būvdarbu vadītāji (atsevišķiem būvdarbiem);
 • Būvuzraugi – ja tāds ir;
 • Autoruzraugs – ja tāds ir;
 • Ierosinātājs – ja nav neviens būvuzraugs.

Katrā grupā iekļauto personu atrāda, piesaistot tai pārstāvēto uzņēmumu, ja būvdarbu žurnālā ir reģistrēts atbilstošs darba līgums, kurš ir spēkā norādot saskaņotāju. Ja viena persona pārstāv vairākus uzņēmumus, tā sarakstā parādās vairākas reizes.

Lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums:

“Lūgums, norādīt apstiprinātājus no katras grupas:

 • Ierosinātājs nav obligāti jāatzīmē;
 • Autoruzraugs jāatzīmē, ja ir nepieciešams autoruzrauga apstiprinājums saskaņā ar autoruzraudzības līgumu;
 • Būvdarbu vadītāju norāda pēc nepieciešamības.”

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Pieņemšanas aktu nodošana apstiprināšanai.

Sistēma veic šādas pārbaudes:

 • Ja grupā “tiešais būvdarbu vadītāji” ir ieraksti – vismaz viens ir obligāti jānorāda;
 • Ja grupā “atbildīgais būvdarbu vadītājs” ir ieraksts – vismaz viens ir obligāti jānorāda;
 • Ja grupā “būvuzraugi” ir ieraksti – vismaz viens ir obligāti jānorāda.

Sistēma nodrošina iespēju norādītām personām veikt akta apstiprināšanu paralēli.

Ja persona viena akta apstiprināšanā ir norādīta kā apstiprinātājs vairākās lomās vai kā vairāku uzņēmumu pārstāvis, veicot apstiprināšanu vai noraidīšanu vienā no lomām (vai pārstāvniecībām), darbība tiek attiecināta arī uz pārējām – katra persona aktu apstiprina tikai vienu reizi.

Brīdī, kad sistēmā tiek norādīti un saglabāti dati par būvdarbu žurnāla pieņemšanas akta saskaņotājiem/apstiprinātajiem, sistēma automātiski tiem izveido saskaņojumu paziņojumus. Saskaņošanas paziņojumu var atvērt autorizēts publiskā portāla lietotājs savā fiziskas personas profilā sadaļā “Paziņojumi”/”Saskaņojumi”.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Saskaņojuma paziņojums par SDA.

Atverot paziņojumu izvērsti, nospiežot uz pieņemšanas akta saites vai nospiežot uz mapītes ikonas, atbildīgā persona var atvērt un apskatīt saskaņojamo pieņemšanas aktu, saskaņot, noraidīt vai atvērt labošanai. Noraidot vai atverot labošanai, obligāti jānorāda pamatojums.