BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai?

Ja būvniecība notika uz ‘Būvatļauja inženierbūvei’ pamata, lai inženierbūvi nodotu ekspluatācijā, ir jāsagatavo un jāiesniedz ‘Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai’. Būvniecības ierosinātājs publiskā portālā var ierosināt būvdarbu pabeigšanu, aizpildot elektroniskos iesniegumus pēc tāda paša principa kā aizpilda e-iesnieguma formu Apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai forma.

  

Attēls. ‘Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai’ izvēle.