BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai?

Ja būvniecība notika uz ‘Būvatļauja inženierbūvei’ pamata, lai inženierbūvi nodotu ekspluatācijā, ir jāsagatavo un jāiesniedz ‘Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai’. Būvniecības ierosinātājs publiskā portālā var ierosināt būvdarbu pabeigšanu, aizpildot elektroniskos iesniegumus pēc tāda paša principa kā aizpilda e-iesnieguma formu Apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai forma.

  

Attēls. ‘Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai’ izvēle.