Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai?

Ja būvniecība notika uz ‘Būvatļauja inženierbūvei’ pamata, lai inženierbūvi nodotu ekspluatācijā, ir jāsagatavo un jāiesniedz ‘Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai’. Būvniecības ierosinātājs publiskā portālā var ierosināt būvdarbu pabeigšanu, aizpildot elektroniskos iesniegumus pēc tāda paša principa kā aizpilda e-iesnieguma formu Apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai forma.

  

Attēls. ‘Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai’ izvēle.