BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Būvuzrauga ieraksts"?

Lai pievienotu jaunu ‘Būvuzrauga ierakstu’ ‘Būvdarbu žurnālā’, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurā vēlas veikt šo ierakstu un kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ izvēlas apakšsadaļu ‘Būvdarbu žurnāls’.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotāji:

  1. kuriem šajā būvniecības lietā ir spēkā esošs līgums par būvuzraudzības darbiem un tiesībām veikt būvdarbu žurnāla ierakstus;
  2. vai, ja persona ir norādīta kā būvniecības lietas aktuālais būvuzraugs.

No ‘Būvdarbu žurnāla’ saraksta izvēlas ieraksta veidu ‘Būvuzrauga ieraksts’ un secīgi aizpilda datus.

Attēls. Būvuzrauga ieraksta izveidošana.

Pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas ‘Datums’ un ‘Laiks’.

Brīvā tekstā aizpilda obligāto lauku ‘Norādījumi’.

Norāda ‘Norādījumu izpildes termiņa’ datumu.

‘Pielikumos’ lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz ‘Pievienot dokumentu’ un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu – spiež pogu <Apstiprināt>.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.