DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Būvuzrauga ieraksts"?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietas “Būvdarbu sadaļu” un tā “Būvdarbu žurnālā” var atvērt sadaļu “Būvuzrauga ieraksti”, kur atrāda sarakstu ar būvuzrauga ievadītajiem ierakstiem.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Būvdarbu žurnāla sadaļa “Būvuzrauga ieraksti”.

Sarakstā “Būvuzrauga ieraksti” par katru ierakstu atrāda:

 • Apmeklējuma datums un laiks;
 • Ieraksta numurs;
 • Statuss;
 • Novērojuma apraksts;
 • Norādījumi;
 • Norādījumu izpildes termiņš;
 • Ieraksta apstiprinātāji – atrāda ieraksta izvēršamajā sadaļā.

Lietotājs var atlasīt datus pēc:

 • Statuss;
 • Datums;
 • Periods;
 • Atbildīgā persona;
 • Atbildīgais uzņēmums;
 • Novērojumu vai norādījumu apraksta teksta fragments;
 • Norādījumu izpildes termiņš – meklēšanas norādītajā datumu intervālā.

Lietotājam ir iespēja pilnībā savērst un izvērst meklēšanas kritēriju sadaļu.

Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā tiek atrādīti 30 ieraksti.

 • Lietotājs ar izvēlēto ierakstu var veikt šādas darbības:
  • Kopēt – saskaņā ar esošu funkcionalitāti izveido jaunu ierakstu, papildus ņemot vērā šādus nosacījumus;
   • Datums tiek aizstāts ar pašreizējo datumu un laiks ar lietas konfigurācijā paredzēto noklusēto darba laika sākumu, ja tāds ir norādīts. Ja laika noklusētā vērtība nav norādīta, atstāj kopētā ieraksta laiku.
   • Atbildīgā persona tiek saglabāta.
  • Atvērt labošanai, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem labošanas nosacījumiem;
  • Apskatīt ieraksta detalizētos datus, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem datu skatīšanās nosacījumiem.

Ja lietotājam saskaņā ar esošu funkcionalitāti ir tiesības veidot jaunu ierakstu un viņš izvēlas jauna ieraksta pievienošanu, viņam uzreiz piedāvā ieraksta “Būvuzrauga ieraksts” ievades formu.

   1.  

Būvuzrauga ieraksta pievienošana

Lai pievienotu jaunu “Būvuzrauga ierakstu” “Būvdarbu žurnālā”, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurā vēlas veikt šo ierakstu un kas ir stadijā “Būvdarbi”, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Sadaļā “Būvdarbu gaita” izvēlas apakšsadaļu “Būvdarbu žurnāls”.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotāji:

 1. kuriem šajā būvniecības lietā ir spēkā esošs līgums par būvuzraudzības darbiem un tiesībām veikt būvdarbu žurnāla ierakstus;
 2. vai, ja persona ir norādīta kā būvniecības lietas aktuālais būvuzraugs.

No “Būvdarbu žurnāla” saraksta izvēlas ieraksta veidu “Būvuzrauga ieraksts” un secīgi aizpilda datus.

 Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Būvuzrauga ieraksta izveidošana.

Pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas “Datums” un “Laiks”.

Brīvā tekstā aizpilda obligāto lauku “Norādījumi”.

Norāda “Norādījumu izpildes termiņa” datumu.

“Pielikumos” lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz “Pievienot dokumentu” un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu – spiež pogu <Apstiprināt>.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.