Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Cits pieņemšanas akts"?

Ja nepieciešams pievienot kādu detalizētāku, sistēmā nedefinētu darbu ierakstu, lietotājs, kurš esošajā būvniecības lietā ir norādīts kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, tiešais darba vadītājs vai būvuzraugs, izvēlas jaunu būvdarbu žurnāla ierakstu “Cits pieņemšanas akts” un secīgi aizpilda datus analogi kā Segto darbu pieņemšanas aktā.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Cita pieņemšanas akta pamatinformācijas norādīšana akta izveidošanā.

Akta pieņemšanas datums – obligāts, pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas “Datums” un “Laiks”. Tos var mainīt.

Akta veids – obligāts, izvēle no iepriekšējos aktos izmantoto vērtību saraksta vai pievieno jaunu brīvā teksta vērtību. Lai ievadītu jaunu veidu, lietotājs ievada vērtību un apstiprina to, nospiežot taustiņu Enter.

Akta nosaukumsobligāts, brīvi ievadāms teksts.

Marka un Kods – akta numurs, obligāts. Skatīt Būvdarbu žurnāla aktu numuru veidošana.

Darba īss raksturojums - obligāts, brīvi ievadāms teksts.

Veikto darbu saraksts – lietotājs var izvēlēties no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Ikdienas darbi”, “Speciālie darbi”, nospiežot pogu . Pievienoto ierakstu iespējams dzēst. Ieraksta datums ir saite uz atbilstošā darba ierakstu.

Graphical user interfaceDescription automatically generated

Veikto darbu saraksts aktā.

Izmantotie materiāli – lietotājs var pievienot ierakstu no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi”. Sistēma automātiski jau pielasīs datus no “Veikto darbu sarakstā” iekļautiem ierakstiem. Lietotājs var izdzēst vai pievienot jaunu ierakstu, nospiežot pogu . Katra ieraksta “Identifikācijas numurs/ Saņemšanas datums” ir saite uz atbilstošā materiāla ierakstu.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Izmantoto materiālu saraksts aktā.

Ražošanas rasējumi – automātiski pielasa ražošanas rasējumus, kas jau piesaistīti pie paveiktajiem darbiem, kas tika norādīti. Iespējams pievienot citu ražošanas rasējumu.

Ražošanas rasējumu saraksts aktā.

Projekta dokumentācijas lapas/rasējumi - lietotājs var izvēlēties aktuālā projekta dokumentācijas lapas. Sistēma automātiski jau pielasīs datus no “Veikto darbu sarakstā” iekļautiem ierakstiem. Lietotājs var izdzēst vai pievienot jaunu ierakstu, nospiežot pogu .

Projekta dokumentācijas lapas/rasējumu saraksts aktā.

Uzrauga ieraksti – lietotājs var izvēlēties no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Autoruzrauga ieraksti”, Būvuzrauga ieraksti”, nospiežot uz . Pievienoto ierakstu iespējams dzēst. Katrs ieraksts ir saite uz atbilstoša veida ierakstu.

Graphical user interface, text, application, email, websiteDescription automatically generated

Uzraugu saraksts aktā.

Pielikumi – obligāti viena vai vairākas datnes.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Akta pievienošanu apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.