BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Cits pieņemšanas akts"?

Ja nepieciešams pievienot kādu detalizētāku, sistēmā nedefinētu darbu ierakstu, lietotājs, kurš esošajā būvniecības lietā ir norādīts kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, tiešais darba vadītājs vai būvuzraugs, izvēlas jaunu būvdarbu žurnāla ierakstu ‘Cits pieņemšanas akts’ un secīgi aizpilda datus.

Attēls. Cita pieņemšanas akta izveidošana.

Akta pieņemšanas datums – obligāts, pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas ‘Datums’ un ‘Laiks’. Tos var mainīt.

Akta veids – obligāts, izvēle no iepriekšējos aktos izmantoto vērtību saraksta vai pievieno jaunu brīvā teksta vērtību. Lai ievadītu jaunu veidu, lietotājs ievada vērtību un apstiprina to, nospiežot taustiņu Enter.

Akta nosaukumsobligāts, brīvi ievadāms teksts.

Marka un Kods – akta numurs, obligāts. Skatīt Būvdarbu žurnāla aktu numuru veidošana.

Veikto darbu saraksts – lietotājs var izvēlēties no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu ‘Ikdienas darbi’, ‘Speciālie darbi’, nospiežot pogu  . Pievienoto ierakstu iespējams dzēst. Katrs izvēlētais ieraksts ir saite uz atbilstošā darba ierakstu.

Izmantoto materiālu saraksts – lietotājs var pievienot ierakstu no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu ‘Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi’. Sistēma automātiski jau pielasīs datus no ‘Veikto darbu sarakstā’ iekļautiem ierakstiem. Lietotājs var izdzēst vai pievienot jaunu ierakstu, nospiežot pogu  . Katrs ieraksts ir saite uz atbilstošā materiāla ierakstu.

Projekta dokumentācijas lapas/rasējumi - lietotājs var izvēlēties aktuālā projekta dokumentācijas lapas. Sistēma automātiski jau pielasīs datus no ‘Veikto darbu sarakstā’ iekļautiem ierakstiem. Lietotājs var izdzēst vai pievienot jaunu ierakstu, nospiežot pogu  .

Uzrauga ieraksti – lietotājs var izvēlēties no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu ‘Autoruzrauga ieraksti’, Būvuzrauga ieraksti’, nospiežot uz  . Pievienoto ierakstu iespējams dzēst. Katrs ieraksts ir saite uz atbilstoša veida ierakstu.

Pielikumi – obligāti viena vai vairākas datnes.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Akta pievienošanu apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.