BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Kontrolējošo organizāciju pārbaude"?

Ja būvniecības kontrolējošās institūcijas ir veikušas pārbaudes un tām norādītas piezīmes, tad iepazīties ar pārbaudes rezultātiem var caur būvniecības e-pakalpojumiem, atverot būvdarbu žurnālu sadaļu “Kontrolējošo organizāciju pārbaude” būvniecības lietā, kas ir stadijā “Būvdarbi”.

Graphical user interface, textDescription automatically generated

Kontrolējošo organizāciju pārbaudes ieraksti būvdarbu žurnāla sarakstā.

Atvērt ierakstu un apskatīt detalizēti var, uzspiežot uz mapītes ikonas. Pilnā ieraksta informācija atrādās šādi:

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated.

Kontrolējošo organizāciju pārbaudes ieraksts.