Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs"?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstā redz vizuāli izceltus saņemto materiālu/būvizstrādājumu ierakstus, kas atbilst obligātās testēšanas kritērijiem, bet nav ievadīta/apstiprināta informācija par testēšanu. Skatīt arī Būvmateriālu konfigurācija.

 Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

 Pazīme par neievadītiem/neapstiprinātiem testēšanas rezultātiem.

Lai pievienotu saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas parauga pieņemšanas ierakstu, lietotājs, kurš konkrētajā būvniecības lietā ir norādīts kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vai būvuzraugs, izveido jaunu ierakstu “Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs”, vai atver apstiprinātu saņemto materiāla/būvizstrādājuma ierakstu, kur norādītais materiāls/būvizstrādājums atbilst obligātās testēšanas kritērijiem, bet nav ievadīta/apstiprināta informācija par testēšanu, un pievieno jaunu materiāla ņemšanas ierakstu sadaļā “Testēšanas informācija”, norādot:

  • Saņemtais materiāls – obligāts, izvēlētais materiāls;
  • Parauga ņemšanas datums – obligāts lauks, nevar būt mazāks par materiāla ņemšanas datumu;
  • Pārbaudes nosaukums, apraksts – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Laboratorija – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Parauga numurs - obligāts, brīvi ievadāms teksts.
    • Šo parauga numuru atrādīs, reģistrējot šim paraugam rezultātu, izveidojot ierakstu “Saņemtā būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts”.

Lietotājs var pievienot vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties to no savas darba stacijas.

 Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

 Jauna ieraksta “Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs” izveidošana.

 Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Jauna ieraksta “Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs” izveidošana no “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi”.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Ierakstus apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.