BIS darbība (sadarbības partneri)

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka VIIS sistēmā tiks veiktas izmaiņas līdz ar to BIS sistēma veiks datu apmaiņas konfigurāciju 21.jūnijā. VIIS sistēma ir paredzēta, lai BIS sistēmā apskatītos datus par savu izglītību, vai arī to pārbaudītu.

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs"?

Publiskā portāla autorizēts lietotājs būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstā redz vizuāli izceltus saņemto materiālu/būvizstrādājumu ierakstus, kas atbilst obligātās testēšanas kritērijiem, bet nav ievadīta/apstiprināta informācija par testēšanu. Skatīt arī Būvmateriālu konfigurācija.

Attēls. Pazīme par neievadītiem/neapstiprinātiem testēšanas rezultātiem.

Lai pievienotu saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas parauga pieņemšanas ierakstu, lietotājs, kurš konkrētajā būvniecības lietā ir norādīts kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vai būvuzraugs, izveido jaunu ierakstu ‘Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs’, vai atver apstiprinātu saņemto materiāla/būvizstrādājuma ierakstu, kur norādītais materiāls/būvizstrādājums atbilst obligātās testēšanas kritērijiem, bet nav ievadīta/apstiprināta informācija par testēšanu, un pievieno jaunu materiāla ņemšanas ierakstu, norādot:

  • Saņemtais materiāls – obligāts, izvēlētais materiāls;
  • Parauga ņemšanas datums – obligāts lauks, nevar būt mazāks par materiāla ņemšanas datumu;
  • Pārbaudes nosaukums, apraksts – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Laboratorija – obligāts, brīvi ievadāms teksts;

Lietotājs var pievienot vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties to no savas darba stacijas.

Attēls. Jauna ieraksta ‘Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs’ izveidošana.

Attēls. Jauna ieraksta ’Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs’ izveidošana no ‘Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi’.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Ierakstus apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.