Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs"?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstā redz vizuāli izceltus saņemto materiālu/būvizstrādājumu ierakstus, kas atbilst obligātās testēšanas kritērijiem, bet nav ievadīta/apstiprināta informācija par testēšanu. Skatīt arī Būvmateriālu konfigurācija.

 Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

 Pazīme par neievadītiem/neapstiprinātiem testēšanas rezultātiem.

Lai pievienotu saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas parauga pieņemšanas ierakstu, lietotājs, kurš konkrētajā būvniecības lietā ir norādīts kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vai būvuzraugs, izveido jaunu ierakstu “Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs”, vai atver apstiprinātu saņemto materiāla/būvizstrādājuma ierakstu, kur norādītais materiāls/būvizstrādājums atbilst obligātās testēšanas kritērijiem, bet nav ievadīta/apstiprināta informācija par testēšanu, un pievieno jaunu materiāla ņemšanas ierakstu sadaļā “Testēšanas informācija”, norādot:

  • Saņemtais materiāls – obligāts, izvēlētais materiāls;
  • Parauga ņemšanas datums – obligāts lauks, nevar būt mazāks par materiāla ņemšanas datumu;
  • Pārbaudes nosaukums, apraksts – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Laboratorija – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Parauga numurs - obligāts, brīvi ievadāms teksts.
    • Šo parauga numuru atrādīs, reģistrējot šim paraugam rezultātu, izveidojot ierakstu “Saņemtā būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts”.

Lietotājs var pievienot vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties to no savas darba stacijas.

 Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

 Jauna ieraksta “Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs” izveidošana.

 Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Jauna ieraksta “Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs” izveidošana no “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi”.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Ierakstus apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.