BIS vebinārs (jautājumi & atbildes par BIS funkcionalitāti)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā 'jautājumi & atbildes par BIS funkcionalitāti' 6.augustā plkst.10.00-12.00 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷iesniegt jautājumu; ▷pieslēgties; ▷apraksts

BIS darbība (sadarbības partneri)

VRAA infrastruktūras uzturēšanas darbu ietvaros 4.augustā plkst.21.00-23.45 iespējami pārtraukumi autentifikācijā ar Latvija.lv, eAdresē, eParakstītājs un citos VRAA pakalpojumos.

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Segto darbu pieņemšanas akts"?

Lai pievienotu jaunu ierakstu ‘Būvdarbu žurnālā’ ar veidu ‘Segto darbu pieņemšanas akts’, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurā vēlas veikt šo ierakstu un kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ izvēlas apakšsadaļu ‘Būvdarbu žurnāls’.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotājs, kurš šajā būvniecības lietā ir atbildīgais būvdarbu vadītājs.

No ‘Būvdarbu žurnāla’ saraksta izvēlas ieraksta veidu ‘Segto darbu pieņemšanas akts’ un secīgi aizpilda datus.

 

Attēls. Segto darbu pieņemšanas akta ieraksta izveidošana.

Pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas ‘Datums’ un ‘Laiks’.

Obligāti norāda ‘Akta veidu’ – izvēle no vērtību saraksta, ar iespēju norādīt savu vērtību, kuru automātiski pievieno pie šīs būvniecības lietā pieejamām aktu veidu vērtībām.

Brīvā tekstā ievada ‘Akta nosaukumu’.

Norāda, izvēloties no pieejamā saraksta ‘Marka’.

Norāda, izvēloties no pieejamā saraksta ‘Kods’.

Zem ‘Veikto darbu saraksta’ pievieno paveiktos darbus – izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu ‘Ikdienas darbi’ un ‘Speciālie darbi’, nospiežot pogu .

Attēls. Veikto darbu saraksta ierakstu pievienošana.

Zem ‘Izmantotie materiāli’ automātiski izveidojas unikālo saņemto materiālu saraksts, no ‘Veikto darbu sarakstā’ iekļautiem ‘Ikdienas darbu’ ierakstos norādītiem saņemtiem materiāliem. Lietotājs var izdzēst vai pievienot jaunu ierakstu no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu ‘Saņemtie materiāli’, nospiežot pogu  .

Attēls. Izmantotie materiāli ierakstu pievienošana.

Zem ‘Ražošanas rasējumi’ izvēlas no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu ‘Ražošanas rasējumi’, nospiežot pogu  .

Attēls. Ražošanas rasējumu ierakstu pievienošana

Zem ‘Projekta dokumentācijas lapas/rasējuma’ izvēlas no šīs būvniecības lietas projekta apstiprinātajām dokumentācijas daļām, nospiežot pogu  .

Attēls. Projekta dokumentācijas lapu/rasējumu pievienošana

Zem ‘Uzraugu ieraksti’ izvēlas no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu ‘Autoruzrauga ieraksti’ un ‘Būvuzrauga ieraksti’, nospiežot pogu  .

Attēls. Uzraugu ieraksti ierakstu pievienošana.

‘Pielikumos’ lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz ‘Pievienot dokumentu’ un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu– spiež pogu <Apstiprināt>. Vai, ja nav tiesības apstiprināt un vajag nodot saskaņošanai ar citām personām, nospiež pogu <Nodot saskaņošanai>.

Attēls. Segto darbu pieņemšanas akta ieraksta apstiprināšana.

Kā apstiprināt segto darbu pieņemšanu, skatīt Pieņemšanas aktu apstiprināšana.