BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts"?

Lai pievienotu jaunu ierakstu ‘Būvdarbu žurnālā’ ar veidu ‘Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts’, lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurā vēlas veikt šo ierakstu un kas ir stadijā ‘Būvdarbi’, un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ izvēlas apakšsadaļu ‘Būvdarbu žurnāls’.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotājs, kurš šajā būvniecības lietā ir atbildīgais būvdarbu vadītājs.

No ‘Būvdarbu žurnāla’ saraksta izvēlas ieraksta veidu ‘Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts’ un secīgi aizpilda datus.

 

Attēls. Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts izveidošana.

Pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas ‘Datums’ un ‘Laiks’.

Obligāti norāda ‘Akta veidu’ – izvēle no vērtību saraksta, ar iespēju norādīt savu vērtību, kuru automātiski pievieno pie šīs būvniecības lietā pieejamām aktu veidu vērtībām.

Brīvā tekstā obligāti ievada ‘Akta numuru’ – tam jābūt unikālam būvniecības lietas ietvaros. Lietotājam pēc ievadītiem simboliem piedāvā būvniecības lietā jau piešķirto akta numuru.

Brīvā tekstā ievada ‘Akta nosaukumu’.

Zem ‘Veikto darbu saraksta’ pievieno paveiktos darbus – izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu ‘Ikdienas darbi’ un ‘Speciālie darbi’, nospiežot pogu .

Zem ‘Izmantotie materiāli’ automātiski izveidojas unikālo saņemto materiālu saraksts, no ‘Veikto darbu sarakstā’ iekļautiem ‘Ikdienas darbu’ ierakstos norādītiem saņemtiem materiāliem. Lietotājs var izdzēst vai pievienot jaunu ierakstu no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu ‘Saņemtie materiāli’ .

Zem ‘Uzraugu ieraksti’ izvēlas no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu ‘Autoruzrauga ieraksti’ un ‘Būvuzrauga ieraksti’, nospiežot pogu  .

‘Pielikumos’ lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz ‘Pievienot dokumentu’ un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu – spiež pogu <Apstiprināt>, vai, ja nav tiesības apstiprināt un vajag nodot saskaņošanai ar citām personām, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Kā apstiprināt ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu, skatīt Pieņemšanas aktu apstiprināšana.

Attēls. Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas akta apstiprināšana.

Attēls. Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts pēc apstiprināšanas.