DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts"?

Lai pievienotu jaunu pieņemšanas aktu ar veidu “Segto darbu pieņemšanas akts”, lietotājs no “Būvdarbu žurnāla” sadaļas “Kopskats” vai “Pieņemšanas akti” nospiež pogu <+Pievienot jaunu ierakstu> un sarakstā izvēlas ieraksta veidu “Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts” un secīgi aizpilda datus analogi kā  Segto darbu pieņemšanas aktā.

 Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akta pamatdati.

Pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas “Datums” un “Laiks”.

Obligāti norāda “Akta veidu” – izvēle no vērtību saraksta, ar iespēju norādīt savu vērtību, kuru automātiski pievieno pie šīs būvniecības lietā pieejamām aktu veidu vērtībām.

Brīvā tekstā obligāti ievada “Akta numuru” – tam jābūt unikālam būvniecības lietas ietvaros. Lietotājam pēc ievadītiem simboliem piedāvā būvniecības lietā jau piešķirto akta numuru.

Brīvā tekstā ievada “Akta nosaukumu”.

Marka un Kods – akta numurs, obligāts. Skatīt Būvdarbu žurnāla aktu numuru veidošana.

Darba īss raksturojums - obligāts, brīvi ievadāms teksts.

Zem “Veikto darbu saraksta” pievieno paveiktos darbus – izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Ikdienas darbi” un “Speciālie darbi”, nospiežot pogu .

Zem “Izmantotie materiāli” automātiski izveidojas unikālo saņemto materiālu saraksts, no “Veikto darbu sarakstā” iekļautiem “Ikdienas darbu” ierakstos norādītiem saņemtiem materiāliem. Lietotājs var izdzēst vai pievienot jaunu ierakstu no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Saņemtie materiāli”.

Zem “Uzraugu ieraksti” izvēlas no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Autoruzrauga ieraksti” un “Būvuzrauga ieraksti”, nospiežot pogu .

“Pielikumos” lietotājs var pievienot datnes, ja nepieciešams, nospiežot uz “Pievienot dokumentu” un izvēloties to no savas darba stacijas.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Ja lietotājam ir tiesības apstiprināt būvdarbu žurnālu – spiež pogu <Apstiprināt>, vai, ja nav tiesības apstiprināt un vajag nodot saskaņošanai ar citām personām, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Kā apstiprināt ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu, skatīt Pieņemšanas aktu apstiprināšana.