BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvniecības projekta (ieceres dokumentācijas) struktūru?

Būvniecības ieceres iesnieguma ‘Dokumentācijas daļu’ jeb ‘Projektu’ ir jāizveido un jāapstiprina pirms būvniecības ieceres iesnieguma nodošanas saskaņošanai.

Projektu var izveidot un/vai apstiprināt sertificēts būvspeciālists, kuram ir izsniegta pilnvara šīs būvniecības lietas projekta apstiprināšanai vai ieceres ierosinātājs, ja viņš ir arī ieceres izstrādātājs.

Lai uzzinātu, kā izveidot jaunu pilnvaru, skatīt Pilnvaras izveidošana no fiziskas personas profila un Pilnvaras izveidošana no juridiskas personas profila.

Sadaļā ‘DOKUMENTĀCIJAS DAĻAS’ nospiež <Pievienot projektu>.

Sistēma lietotāju aizvirzīs uz ‘PROJEKTA’ daļu.

Norāda ‘Projekta vadītāju’ no vērtību saraksta, kas būs ieceres dokumentācijas izstrādes vadītājs, un spiež pogu <Saglabāt>.

 

Attēls. Projekta vadītāja norādīšana.

Tālāk ‘Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojuma’ daļu aizpilda lietotāja iepriekšējā solī norādītais projekta vadītājs.

Projekta vadītājs savā profilā no galvenā paneļa sadaļas ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ atver ‘MANA BŪVNIECĪBA’.

Atver attiecīgo būvniecības lietu, nospiežot uz  mapes ikonas.

Pārslēdzas uz šķirkli ‘PROJEKTS’.

Ja projektam vēl nav izveidota struktūra, tad jānospiež poga <Izveidot sadaļu> un jāizvēlas ‘Sagatave’, pēc tam spiež pogu <Saglabāt>.

Sagataves iespējamās vērtības:

  1. Būvprojekts minimālā sastāvā;
  2. Būvprojekts;
  3. Būvprojekts (nedefinēts sastāvs).

Piezīme! Kamēr nav izveidota neviena sadaļa, nevar izmantot iespēju <Augšupielādēt projekta datnes>.

Attēls. Projekta sagataves izveidošana.

Sistēma atrāda noklusēto projekta daļu sarakstu, atbilstoši izvēlētajai sagatavei.

! Ja dokumentāciju BIS sistēmā pievienos vairākas personas, katrai no tām personām jābūt pilnvarai šīs būvniecības lietas projekta sagatavošanai.

Ja ir iesaistīti vairāki būvprojekta daļu izstrādātāji, norāda tikai galveno projekta vadītāju, bet citi būvprojekta izstrādātāji sagatavo dokumentāciju projekta daļā un apstiprina to ar savu sertifikātu. Apstiprinājums būs redzams pie attiecīgās būvniecības dokumentācijas projekta daļas.

Katrai dokumentācijas daļai var norādīt ‘Vadītāju’ un ‘Atbildīgo par saturu’ personu. Lai to izdarītu izvēlas daļu, kuru nepieciešams aizpildīt. Labajā pusē, iepretim izvēlētajai dokumentācijas daļai, nospiež pogu ‘Rediģēt’ (zīmuļa ikona) un norāda atbilstošās personas no vērtību sarakstiem. Daļas vadītājam obligāti ir jābūt sertificētam būvspeciālistam. Atbildīgais par saturu var nebūt sertificēts būvspeciālists.

Attēls. Projekta daļas pievienošana.

Ja dokumentāciju BIS sistēmā pievienos viena persona, tad daļām var nenorādīt ‘Vadītāju’ un ‘Atbildīgo par saturu’.

Lai pievienotu papildus vēl kādu daļu – lapas labajā pusē, iepretim ‘Projektu vadītājam’ nospiež   ikonu un aizpilda jaunās daļas datus:

  • sāk rakstīt nosaukumu un izvēlas no sistēmas piedāvātajām atbilstībām vai, turpinot rakstīt, norāda savu vērtību.
  • rasējuma marka tiks aizpildīta automātiski, ja nosaukums tiks izvēlēts no saraksta;
  • ja nepieciešams norāda vadītāju;
  • un atbildīgo par saturu.
  • norāda daļas secību daļu sarakstā.

Kad dati ievadīti – nospiež pogu <Saglabāt>.