Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvniecības projekta (ieceres dokumentācijas) struktūru?