BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu būvspeciālista sertifikāta darbības sfēras atjaunošanai?

Par iesnieguma izvēli un vispārējos darbības principus, skatīt Būvspeciālistu reģistra e-pakalpojumi.

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var sagatavot un iesniedz sertificējošai iestādei iesniegumu sava apturētā būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras atjaunošanai, lai atjaunotu sertifikāta darbības sfēras darbību.

Lietotājam iesnieguma pirmajā ievades solī jānorāda:

  • Sertificēšanas sfēru, kuru vēlas atjaunot – obligāts, izvēle no visām lietotāja apturētām darbības sfērām;
  • Pamatojums – brīvā tekstā pamatojums, kāpēc vēlas atjaunot darbības sfēru.

Attēls. Iesnieguma pirmais ievades solis sfēras norādīšana.

Iesnieguma otrajā ievades solī ‘Pielikumi’ var pievienot nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami.

Attēls. Pielikuma pievienošanas iespēja iesniegumā.

Tālāk var apskatīt iesnieguma kopskatu/apskatu, kur atrāda visu iepriekšējo ievades soļu ievadītos datus vienkopus, un turpināt iesniegt.

Sertificējošās iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs iesniegumā aizpildās automātiski no izvēlētās darbības sfēras uzraugošās iestādes datiem un nav rediģējams.