Darba uzsākšana būvniecības informāciajs sistēmā
Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem

Kā izveidot iesniegumu par izmaiņām vienkāršotā iecerē?