DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu par izmaiņām vienkāršotā iecerē?

 

Autorizēts publiskā portāla lietotājs būvniecības lietā, kura ir izveidota uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes pamata, var izveidot, saskaņot un iesniegt dokumentu ‘Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē’, ja būvniecības lietas stadija nav ‘Ideja’ vai ‘Ekspluatācija’.

Dokumentu var veidot lietotājs, kuram izpildās viens no nosacījumiem:

 • darbojas savā fiziskas personas profilā un ir būvniecības lietas ierosinātājs;
 • darbojas savā fiziskas personas profilā un ir ierosinātāja pilnvarotā persona ar tiesībām ‘pārstāvēt personu’ un /vai ‘sagatavot šī veida iesniegumu’;
 • darbojas juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un ir paraksttiesīga persona;
 • darbojas juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un viņam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām ‘sagatavot šī veida iesniegumu’;
 • darbojas juridiskas personas profilā un šai juridiskai personai ir ierosinātāja pilnvarojums ar tiesībām ‘pārstāvēt personu’ un/vai ‘sagatavot šī veida iesniegumu’, un lietotājam ir deleģējums ar tiesībām ‘sagatavot iesniegumu’.

Lietotājs atver izvēlēto būvniecības lietu un nospiež <Jauns dokuments>. No dokumentu saraksta izvēlas ‘Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē’.

Attēls. Jauna dokumenta ‘Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē’ izveide.

Iesnieguma formā secīgi aizpilda nepieciešamos datus.

Solī ‘Būvniecības lieta’ informatīvi atrāda:

 • Ierosinātājs;
 • Būvniecības lietas numurs;
 • Objekta nosaukums;
 • Vienkāršotās ieceres numurs – pēc noklusējuma tiek ielasīta pēdējā aktuālā iecere. Ja ir vairākas un sistēma viennozīmīgi nevar noteikt, tad jāizvēlas manuāli no saraksta.

 

Solis ‘Kārtas’ ir pieejams, ja vienkāršotās būvniecības lietā ir definētas kārtas un kaut viena no tām ir statusā ‘Uzsākta’. Iesniegumā atspoguļots kārtu saraksts, kurā par katru kārtu atspoguļo:

 • Kārtas numurs - kārtas secības numurs;
 • Kārtas nosaukums - kārtas nosaukums;
 • Kārtas objekti - kārtā iekļautie būvniecības objekti;
 • Kārtas statuss - kārtas uzsākšanas statuss.

Ja lietā ir paredzētas vairākas kārtas, bet neviena no tām nav statusā ‘Uzsākta’, tad lietotājam tiek parādīts brīdinājuma paziņojums: "Lai būtu iespējams mainīt būvniecībā iesaistītos dalībniekus, nepieciešams, lai lietā kāda no kārtām būtu uzsākta būvniecība. Lai uzsāktu kārtas būvniecību, izmantojams Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums".

Solī ‘Dalībnieku maiņa’ lietotājs var mainīt būvniecības procesa dalībniekus.

Katrai kārtai, kura ir statusā ‘Uzsākta , tiek atspoguļots atsevišķs solis ’Būvniecības dalībnieki’. Piemēram, ja uzsāktas ir pirmā un otrā kārta, tad iesniegumā tiek pievienoti divi soļi: ‘Būvniecības dalībnieki - 1. kārta’ un ‘Būvniecības dalībnieki - 2. kārta’. Būvniecības dalībniekus, atbildīgos būvspeciālistus iespējams mainīt atbilstoši esošajai "Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā" iesnieguma soļa "Būvdarbu dalībnieki " funkcionalitātei.

Solī ‘Ierosinātāju maiņa’ lietotājs var mainīt ierosinātāju uz citu personu.

Pie pievienoto personu e-pasta adresēm redz vizuālu indikatoru (sarkans vai zaļš aplītis), kurš atspoguļo to, ka e-pasta adrese ir vai nav verificēta.

Virzot datorpeli uz indikatora ikonas pie kolonnas "E-pasta adrese", redz informatīvu tekstu

 1. Zaļa indikatora ikona jeb verificēts e-pasts – attēlo paziņojumu “Verificēta e-pasta adrese. Tiek saņemti informatīvie paziņojumi un BIS izsniegtie dokumenti.”;
 2. Sarkana indikatora ikona jeb neverificēts e-pasts – attēlo paziņojumu “Neverificēta e-pasts! Uz neverificētu e-pasta adresi sistēma nesūtīs informatīvos paziņojumus un BIS izsniegtos dokumentus. E-pasta adrešu verifikāciju iespējams veikt katrai personai individuāli no sava BIS profila.".

Solī ‘Pagarināšana’ lietotājs var pagarināt būvdarbu veikšanas derīguma termiņu.

Solī ‘Apdrošināšana’ ir pieejams lauks ‘Kārtas numurs’, kur var pievienot vienu vai vairākas kārtas (viena polise var būt par vairākām kārtām). Kārta tiek atspoguļota arī polišu sarakstā.

Solī ‘Pieprasījuma dati’ lietotājam obligāti brīvā tekstā jāievada teksts par iesniegumu, tā iemeslu un pamatojumu.

Solī ‘Pielikumi’ lietotājam ir iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes.

Solī ‘Kontaktinformācija’ lietotājs var pārbaudīt savus iesniedzēja datus. Rediģēt iespējams šādus laukus:

 • Adrese – nospiežot uz zīmulīša ikonas;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasts.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir uzmanīgi jāpārlasa iesniegums.

Lietotājs var norādīt vēlamo atbildes saņemšanas veidu. Pēc noklusējuma atbilde tiks saņemta publiskajā portālā.

Saglabātu iesniegumu (iesnieguma statuss ‘Sagatave’) ir iespējams labot un dzēst.

Ja visi dati ir korekti, iesniegumu var iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei, ja lietotājs ir ierosinātājs, vai tam ir atbilstošas tiesības.

Ja ierosinātāji ir vairāki, iesniegumu nodod saskaņošanai ar visiem ierosinātājiem.

Iesniegtu iesniegumu nevar labot, nevar dzēst, var skatīties kopskatu. Tā statuss ir ‘Iesniegts’ līdz brīdim, kad dokuments tiek pārsūtīts būvvaldei iekšējā sistēmā, tad nomainās uz ‘Reģistrēts’. Būvvalde, saņemot iesniegumu, izvērtē vai veikt grozījumus.