BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 26.oktobrī plkst.20:00-23:00 nebūs pieejama e-adrešu informācijas sistēma

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu par izmaiņām vienkāršotā iecerē?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs būvniecības lietā, kura ir izveidota uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes pamata, var izveidot, saskaņot un iesniegt dokumentu ‘Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē’, ja būvniecības lietas stadija nav ‘Ideja’ vai ‘Ekspluatācija’.

Dokumentu var veidot lietotājs, kuram izpildās viens no nosacījumiem:

 • darbojas savā fiziskas personas profilā un ir būvniecības lietas ierosinātājs;
 • darbojas savā fiziskas personas profilā un ir ierosinātāja pilnvarotā persona ar tiesībām ‘pārstāvēt personu’ un /vai ‘sagatavot šī veida iesniegumu’;
 • darbojas juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un ir paraksttiesīga persona;
 • darbojas juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un viņam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām ‘sagatavot šī veida iesniegumu’;
 • darbojas juridiskas personas profilā un šai juridiskai personai ir ierosinātāja pilnvarojums ar tiesībām ‘pārstāvēt personu’ un/vai ‘sagatavot šī veida iesniegumu’, un lietotājam ir deleģējums ar tiesībām ‘sagatavot iesniegumu’.

Lietotājs atver izvēlēto būvniecības lietu un nospiež <Jauns dokuments>. No dokumentu saraksta izvēlas ‘Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē’.

Attēls. Jauna dokumenta ‘Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē’ izveide.

Iesnieguma formā secīgi aizpilda nepieciešamos datus.

Solī ‘Būvniecības lieta’ informatīvi atrāda:

 • Ierosinātājs;
 • Būvniecības lietas numurs;
 • Objekta nosaukums;
 • Vienkāršotās ieceres numurs – pēc noklusējuma tiek ielasīta pēdējā aktuālā iecere. Ja ir vairākas un sistēma viennozīmīgi nevar noteikt, tad jāizvēlas manuāli no saraksta.

Attēls. Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē solī ‘Būvniecības lieta’.

Solī ‘Dalībnieku maiņa’ lietotājs var mainīt būvniecības procesa dalībniekus.

Attēls. Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē solī ‘Dalībnieku maiņa’.

Solī ‘Ierosinātāju maiņa’ lietotājs var mainīt ierosinātāju uz citu personu.

Attēls. Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē solī ‘Ierosinātāju maiņa’.

Solī ‘Pagarināšana’ lietotājs var pagarināt būvdarbu veikšanas derīguma termiņu.

Attēls. Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē solī ‘Pagarināšana’.

Solī ‘Pieprasījuma dati’ lietotājam obligāti brīvā tekstā jāievada teksts par iesniegumu, tā iemeslu un pamatojumu.

Attēls. Attēls. Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē solī ‘Pieprasījuma dati’.

Solī ‘Pielikumi’ lietotājam ir iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes.

Attēls. Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē solī ‘Pielikumi’.

Solī ‘Kontaktinformācija’ lietotājs var pārbaudīt savus iesniedzēja datus. Rediģēt iespējams šādus laukus:

 • Adrese – nospiežot uz zīmulīša ikonas;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasts.

Attēls. Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē solī ‘Kontaktinformācija.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir uzmanīgi jāpārlasa iesniegums.

Lietotājs var norādīt vēlamo atbildes saņemšanas veidu. Pēc noklusējuma atbilde tiks saņemta publiskajā portālā.

Saglabātu iesniegumu (iesnieguma statuss ‘Sagatave’) ir iespējams labot un dzēst.

Attēls. Kopskats iesniegumam par izmaiņām vienkāršotā iecerē.

Ja visi dati ir korekti, iesniegumu var iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei, ja lietotājs ir ierosinātājs, vai tam ir atbilstošas tiesības.

Ja ierosinātāji ir vairāki, iesniegumu nodod saskaņošanai ar visiem ierosinātājiem.

Iesniegtu iesniegumu nevar labot, nevar dzēst, var skatīties kopskatu. Tā statuss ir ‘Iesniegts’ līdz brīdim, kad dokuments tiek pārsūtīts būvvaldei iekšējā sistēmā, tad nomainās uz ‘Reģistrēts’. Būvvalde, saņemot iesniegumu, izvērtē vai veikt grozījumus.