DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Īpašnieka pārstāvēšanas tiesību deleģējumu izveidošana

Juridiskas personas (māju īpašnieka) pārstāvis var izveidot īpašnieka pārstāvēšanas tiesību deleģējumu par kādu no juridiskās personas īpašumiem, lai deleģētu fizisku pārstāvi darboties ar Ekspluatācijas vai Mājas lietas datiem īpašnieka lomā.

Jaunu pieprasījumu par deleģējuma piešķiršanu var izveidot tāds autorizēts BISP lietotājs, kuram izpildās viens no nosacījumiem:

 • Piešķirts deleģējums administrēt juridiskas personas pārstāvju tiesības;
 • Ir tiesības pārstāvēt juridisku personu saskaņā ar UR.

Lai sagatavotu deleģējumu ar “Īpašnieka pārstāvēšanas tiesībām” par juridiskās personas īpašumā vai pārstāvniecībā esošiem īpašumiem, lietotājam jāpieslēdzas BISP un jāizvēlas juridiskās personas profils. Tālāk jāatver “Pilnvarošanas sadaļas” apakšsadaļa “EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/DELEĢĒJUMI” un sarakstā “DELEĢĒJUMI” jānospiež poga <Jauns īpašnieka pārstāvēšanas tiesību deleģējums>.

Attēls. Īpašnieka pārstāvēšanas tiesību deleģējumu izveidošanas opcija.

Atverot deleģējuma izveidošanas formu, būs obligāti jānorāda:

 • Deleģējamā persona - iespējams norādīt tikai fizisku personu (Latvijas iedzīvotāju), pēc BIS kopēju datu ievades principa;
 • Derīguma termiņš – iespējams norādīt konkrētu datumu vai beztermiņa;
 • Objekts - iespēja izvēlēties vienu vai vairākus objektus no saraksta, par kuru tiek veidots deleģējums (kādu no juridiskās personas īpašumiem);
 • Tiesības - iespēja atzīmēt vienu vai vairākas tiesības:
  •  “Pārstāvēt kā īpašnieku”;
  • “Tiesības administrēt pārstāvjus”;
  •  “Tiesības labot juridiskas personas kontaktdatus”;
  •  “Tiesības veidot pilnvaras uzņēmuma vārdā”.

Attēls. Īpašnieka pārstāvēšanas tiesību deleģējumu izveidošanas forma.

Deleģējuma izveidošanā juridiskās personas dati - nosaukums, reģistrācijas numurs, tiek norādīts automātiski pēc lietotājs profila datiem, bez iespējas mainīt datus. Papildus atrāda pēdējā sagatavotāja vārdu un uzvārdu, amatu, ja tāds ir norādīts.

Ja lietotājam nav tiesības pašam apstiprināt deleģējuma pieprasījumu, tad atrāda informatīvu paziņojumu, ka tiesību pieprasījumu nepieciešams apstiprināt, saņemot citu paraksttiesīgo personu apstiprinājumu (saskaņā ar UR datiem), un atrāda sarakstu ar personām, no kurām iespējams saņemt saskaņojumu.

"Īpašnieka pārstāvēšanas tiesības" veidam tiek piedāvāts izvēlēties objektu no būvēm, kuros lietotājs ietilpst kādā no grupām:

 • Būves vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas paraksttiesīga persona;
 • Būves vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas deleģēts pārstāvis ar tiesību "Tiesības pārstāvēt uzņēmuma īpašnieku";
 • Būves vai tās daļa īpašnieka pilnvarotas Juridiskās personas paraksttiesīga persona;
 • Būves vai tās daļa īpašnieka pilnvarotas Juridiskās personas deleģēts pārstāvis ar tiesību "Tiesības pārstāvēt uzņēmuma īpašnieku".

Aizpildītu deleģējuma formu var saglabāt, ja aizpildīti visi obligātie lauki. Saglabājot deleģējumu, tam tiek piešķirts status "Sagatavošanā"', un norādītās tiesības vēl netiek piešķirtas.

Lietotājs var tālāk apstiprināt deleģējumu, ja viņam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām administrēt juridiskas personas pārstāvjus vai ir vienpersoniskas tiesības pārstāvēt uzņēmumu. Ja tādas tiesības lietotājam nav, tad var nodot saskaņošanai ar paraksttiesīgajām personām, tāpat kā būvniecības pilnvaru un deleģējumu funkcionalitātē.