Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot lēmuma apstrīdēšanas iesniegumu?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs – ierosinātājs vai ierosinātāja pilnvarots pārstāvis, būvniecības lietas dokumentu sadaļā var sagatavot iesniegumu par būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu.

Solī ‘Apstrīdamais lēmums’ obligāti norāda lēmumu, kuru vēlas apstrīdēt. Izvēlēties var vienu no lēmumiem par būvdarbu apturēšanu vai lēmumiem par būvatļaujas atcelšanu.

Solī ‘Pamatojums’ obligāti norāda apstrīdēšanas pamatojumu – brīvi ievadāms teksts. Iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājs pārskata ievadīto informāciju pirms iesniegšanas un iesniedz atbildīgajai būvvaldei.

Iesniegumu var labot un dzēst, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.