Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot lēmuma apstrīdēšanas iesniegumu?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs – ierosinātājs vai ierosinātāja pilnvarots pārstāvis, būvniecības lietas dokumentu sadaļā var sagatavot iesniegumu par būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu.

Solī ‘Apstrīdamais lēmums’ obligāti norāda lēmumu, kuru vēlas apstrīdēt. Izvēlēties var vienu no lēmumiem par būvdarbu apturēšanu vai lēmumiem par būvatļaujas atcelšanu.

Solī ‘Pamatojums’ obligāti norāda apstrīdēšanas pamatojumu – brīvi ievadāms teksts. Iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājs pārskata ievadīto informāciju pirms iesniegšanas un iesniedz atbildīgajai būvvaldei.

Iesniegumu var labot un dzēst, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.