Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā kopēt būvdarba žurnāla ierakstus?

Lai izveidotu būvdarbu žurnāla ierakstu, kopējot to no esoša ieraksta, lietotājs izvēlētās lietas būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstā izvēlas ierakstu, kuru vēlas kopēt un izvēlas kopēšanas darbību, nospiežot uz ikonas ‘Kopēt’  . Lai to izdarītu, lietotājam ir jābūt tiesībām veidot izvēlēto ieraksta veidu.

Attēls. Būvdarbu žurnāla kopēšanas iespēja.

Nokopējot ierakstu, tiek atvērta kopējamā ieraksta veidam atbilstoša jauna ieraksta izveidošanas forma, kurā ievadāmie dati ir aizpildīti ar kopējamā ieraksta datiem. Lietotājam jāaizpilda tikai tukšie lauki.