Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā kopēt iesnieguma ‘Apliecinājuma par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’ datus?

Ja iesniegums ‘Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’ vai ‘Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai’ tika noraidīts, publiskā portāla autorizēts lietotājs, atverot noraidītu iesniegumu, var izvēlēties kopēt tā datus, nospiežot <Kopēt kā jaunu iesniegumu> un izveidojot jaunu tāda paša tipa iesniegumu.

Attēls. Noraidīta iesnieguma ‘Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ’kopēšana.

Ja lietotājs ir izvēlējies kopēt iesniegumu, tad būvniecības lietas ietvaros tiek veidots jauns tāda paša veida iesniegums, kurā ir iekopēta informācija no noraidītā iesnieguma sadaļām:

  • Iesniegums;
  • Ierosinātāji;
  • Ziņas par būvi;
  • Būvdarbu pabeigšanas informācija;
  • Būvprojekta dokumenti.

Pēc datu kopēšanas jaunajam iesniegumam ir statuss ‘Sagatave’, un to ir iespējams rediģēt, dzēst, iesniegt, izmantojot esošo funkcionalitāti. Skatīt ‘Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’.