BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā kopēt iesniegumu ‘Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē’

Ja iesniegums ‘Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē’ tika noraidīts, publiskā portāla autorizēts lietotājs, veidojot jaunu iesniegumu ‘Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē’, atverot noraidītu iesniegumu, var izvēlēties kopēt tā datus, nospiežot <Kopēt kā jaunu iesniegumu>.

Attēls. Noraidīta iesnieguma ‘Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ’kopēšana.

Ja lietotājs ir izvēlējies kopēt iesniegumu, tad būvniecības lietas ietvaros tiek veidots jauns tāda paša veida iesniegums, kurā ir iekopēta informācija no noraidītā iesnieguma sadaļām:

  • Iesniegums;
  • Ierosinātāji;
  • Ziņas par būvi;
  • Būvdarbu pabeigšanas informācija;
  • Būvprojekta dokumenti.

Pēc datu kopēšanas jaunajam iesniegumam ir statuss ‘Sagatave’, un to ir iespējams rediģēt, dzēst, iesniegt, izmantojot esošo funkcionalitāti. Skatīt ‘Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē’.