BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā kopēt patstāvīgās prakses ierakstu?

Nospiežot uz izvēlētās ieraksta ikonas  , notiek izvēlētā ieraksta datu kopēšana. Sistēma parāda dialoga logu ar jautājumu “Kāda prakses veida ierakstu veidot?”.

Attēls. Prakses ieraksta kopēšana.

Iespējams kopēt un izveidot kā jaunu patstāvīgās prakses vai kā vēlamās darbības sfēras darba pieredzi. Pēc kopēšanas atrādīs informatīvu paziņojumu

  .

Pēc veiksmīgas kopēšanas tiks atvērta prakses ievades forma ar aizpildītiem datiem no izvēlētā kopējamā ieraksta.

Nospiežot uz izvēlētās ieraksta ikonas , atveras dzēšanas apstiprināšanai pamatojuma ievades logs:

 

Datu dzēšanai obligāti jānorāda pamatojums. Ja patstāvīgās prakses dati ir piesaistīti būvinspektora reģistrācijas lēmumam vai būvspeciālista darbības sfēras piešķiršanas lēmumam, vai būvspeciālista darbības sfēras pagarināšanas lēmumam, vai neatkarīgā eksperta reģistrācijai, lietotājam tiek rādīts brīdinājums, ka uz dzēšamā ieraksta pamata sistēmā tika pieņemts lēmums un ieraksta dzēšana var ietekmēt datu atbilstību reģistru prasībām.