DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā labot esošu patstāvīgās prakses ierakstu?

Lai laboto sagatavoto ierakstu , kas vēl nav apstiprināts, jāizvēlas ieraksta labajā pusē ‘zīmulīša’ ikona . Lai labotu apstiprinātu ierakstu, ieraksts jāatver ar mapītes ikonu detalizēto datu skatīšanas formā, un jānospiež poga <Labot>. Šī darbība nav pieejama, ja prakses dati izmantoti reģistra lēmumos. Tad parādās informatīvs paziņojums ‘Patstāvīgā prakse saistīta ar reģistra lēmumiem un nav labojama’.