BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā labot esošu patstāvīgās prakses ierakstu?

Lai laboto sagatavoto ierakstu , kas vēl nav apstiprināts, jāizvēlas ieraksta labajā pusē ‘zīmulīša’ ikona . Lai labotu apstiprinātu ierakstu, ieraksts jāatver ar mapītes ikonu detalizēto datu skatīšanas formā, un jānospiež poga <Labot>. Šī darbība nav pieejama, ja prakses dati izmantoti reģistra lēmumos. Tad parādās informatīvs paziņojums ‘Patstāvīgā prakse saistīta ar reģistra lēmumiem un nav labojama’.