Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā lejupielādēt būvdarbu žurnāla meklēšanas rezulātus?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvniecības lietas “Būvdarbu žurnālā” visās apakšsadaļās var izvēlēties iespēju lejupielādēt meklēšanas rezultātus xlsx formātā, nospiežot pogu <Lejupielādēt>. Sistēma no atlasītiem datiem izveido vairākas datnes xlsx formātā.

Pēc pogas nospiešanas tiks sagatavots ZIP formāta fails, kas saturēs vairākas mapes. Piemēram, ja veiks lejupielādi no būvdarbu žurnāla “Kopskata” saraksta, tad ZIP failā būs šādas mapes:

TextDescription automatically generated

 Lejupielādēta būvdarbu žurnāla ZIP faila saturs ar daudzām mapēm.

Katra mape satur xlsx formāta failus. Mapju skaits un veids atkarīgs no kuras būvdarbu žurnāla saraksta tika veikta lejuplāde, bet divas mapes veidosies neatkarīgi no kura saraksta veida:

 1. 01_kārtas_un_būves – vienmēr sagatavojama mape, ja būvniecības lieta satur kārtas;
 2. 02_iesaistītās_personas – vienmēr sagatavojama mape, kas satur informāciju par būvniecības lietā iesaistītajām personām;
 3. Mapes atbilstoši ieraksta veidam.

A picture containing graphical user interfaceDescription automatically generated

Vienmēr veidojamās mapes būvdarbu žurnāla lejupielādē.

Sistēma veidoto datu nosacījumi:

 1. Virsmapes veidošanas nosacījumi:
  1. Visas izveidotās mapes un datnes tiek iekļautas virsmapē ar nosaukumu <būvniecības lietas numurs>_<YYYY-MM-DD - datu sagatavošanas datums>-<HH-MI-SS – datu sagatavošanas laiks> .
  2. Virsmape ar saturu tiek saarhivēta vienā datnē ar tādu pašu nosaukumu kā virsmapei.
 2. Virsmapes saturs - katram ierakstu veidam tiek izveidota sava mape, kurā iekļauj:
  1. Datni ar ierakstu sarakstu;
  2. Mapes ar pielikumiem, kuri ir sagrupēti pēc saistošā žurnāla ieraksta notikuma datuma. Šādas mapes nav paredzētas ierakstiem “Kārtu un būvju saraksts”, “Iesaistīto personu saraksts”.
  3. Pielikumu datņu nosaukumus veido formātā <pielikuma sistēmas identifikators>-<datnes oriģinālnosaukums>.

Katram ierakstu veidam tiek veidota sava datne ar atbilstošu datu struktūru:

  • Kārtu un būvju saraksts – par katru kārtas būvi atrāda:
   • Kārtas nosaukums;
   • Kārtas statuss;
   • Kārtas būves kadastra apzīmējums;
   • Kārtas būves nosaukums;
   • Kārtas būves adrese;
   • Kārtas būves būvniecības veids.
  • Iesaistīto personu saraksts – par katru personu atrāda:
   • Vārds uzvārds (ja ir fiziska person. Nosaukums, reģistrācijas numurs (ja ir juridiska persona);
   • Sertifikāta numurs, ja persona ir norādīta kā būvspeciālists;
   • Loma;
   • Laika periods no -  Iesaistīšanās laika periods;
   • Laika periods līdz;
   • Pārstāv – ja persona ir pilnvarotā persona, pārstāvētās personas vārds uzvārds / nosaukums, reģistrācijas numurs;
   • Līguma numurs, ja ir norādīts;
   • Tiesību apjoms, ja ir pilnvarotā persona.
  • Saņemtie un izvestie būvizstrādājumi:
   • Ieraksta numurs;
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Būvizstrādājuma nosaukums;
   • Daudzums;
   • Mērvienība;
   • Ražotājs;
   • Pasūtītājs;
   • Tāmes pozīcijas numurs;
   • Tāmes pozīcijas apraksts;
   • Būvizstrādājuma tipa kods;
   • Būvizstrādājuma tipa nosaukums;
   • Ir atkārtoti izmantojams materiāls;
   • Izstrādājuma identifikācijas numurs;
   • Receptes numurs;
   • Būves;
   • Darbības veids;
   • Izvests uz objektu;
   • Ieraksts izveidots;
   • Izveidoja;
   • Testēšanas informācija;
   • Pielikumi - saraksts ar pielikumu datņu nosaukumiem;
   • Apstiprinātāji;
   • Ieraksta saites URL.
  • Ikdienas darbi:
   • Ieraksta numurs;
   • Datums un laiks;
   • Ieraksta statuss;
   • Atbildīgā persona;
   • Atbildīgais uzņēmums;
   • Tāmes pozīcijas numurs;
   • Tāmes pozīcijas apraksts;
   • Darbu apraksts;
   • Darbu apjoms;
   • Mērvienība;
   • Iestrādātie materiāli;
   • Strādājošo skaits;
   • Laika apstākļi;
   • Temperatūra °;
   • Nokrišņi;
   • Būves;
   • Projekta dokumentācija;
   • Izveidoja;
   • Defektu apraksts;
   • Apstiprinātāji;
   • Pielikumi - saraksts ar pielikumu datņu nosaukumiem;
   • Ieraksta saites URL.
  • Speciālie darbi - veido xlsx failus atkarībā no Speciālā darba veida:
   • “Būvkonstrukciju montāžai” būs šādi dati.
   • Ieraksta numurs;
   • Datums un laiks;
   • Ieraksta statuss;
   • Atbildīgā persona;
   • Atbildīgais uzņēmums;
   • Tāmes pozīcijas numurs;
   • Tāmes pozīcijas apraksts;
   • Darbu apraksts;
   • Darbu apjoms;
   • Mērvienība;
   • Iestrādātie materiāli;
   • Strādājošo skaits;
   • Laika apstākļi;
   • Temperatūra °;
   • Nokrišņi;
   • Būves;
   • Projekta dokumentācija;
   • Izveidoja;
   • Apstiprinātāji;
   • Ieraksta saites URL;
   • Pielikumi – saraksts ar pielikumu datņu nosaukumiem;
  • Ražošanas rasējumi – detalizēti dati par saistītiem ražošanas rasējumu ierakstiem atsevišķā lapā:
   • Darba ieraksta numurs;
   • Ieraksta numurs – saistītā ražošanas rasējuma ieraksta numurs;
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Izveidoja;
   • Nosaukums;
   • Rasējuma izstrādātājs;
   • Apakšuzņēmējs, kurš atbild par rasējuma pievienošanu.
  • Autoruzrauga ieraksti – detalizēti dati par saistītiem autoruzraugu ierakstiem atsevišķā lapā:
   • Darba ieraksta numurs;
   • Ieraksta numurs - saistītā autoruzrauga ieraksta numurs;
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Izveidoja;
   • Atbildīgā persona;
   • Atbildīgais uzņēmums;
   • Norādījumi;
   • Norādījumu izpildes termiņš.
  • Testēšanas paraugi – detalizēti dati par saistītiem darbu testēšanas paraugiem atsevišķā lapā;
   • Saņemtā materiāla ieraksta numurs;
   • Ieraksta numurs - saistītā testēšanas parauga ieraksta numurs;
   • Parauga ņemšanas datums;
   • Parauga numurs;
   • Pārbaudes nosaukums, apraksts;
   • Laboratorija;
   • Ieraksta statuss.
  • Būvuzrauga ieraksti:
   • Ieraksta numurs;
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Izveidoja;
   • Atbildīgā persona;
   • Atbildīgais uzņēmums;
   • Norādījumi;
   • Norādījumu izpildes termiņš;
   • Pielikumi – saraksts ar pielikumu datņu nosaukumiem;
   • Apstiprinātāji;
   • Ieraksta saites URL.
  • Autoruzrauga ieraksti:
   • Ieraksta numurs;
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Izveidoja;
   • Atbildīgā persona;
   • Atbildīgais uzņēmums;
   • Norādījumi;
   • Norādījumu izpildes termiņš;
   • Pielikumi;
   • Apstiprinātāji;
   • Ieraksta saites URL.
  • Kontrolējošo organizāciju ierakstu saraksts;
   • Ieraksts izveidots;
   • Izveidoja;
   • Norādījumi;
   • Norādījumu izpildes termiņš
   • Ieraksta saites URL.
  • Avāriju un nelaimes gadījumu saraksts
   • Ieraksta numurs;
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Izveidoja;
   • Apraksts;
   • Pielikumi
   • Ieraksta saites URL.
  • Segto darbu pieņemšanas aktu saraksts
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Akta veids;
   • Akta nosaukums;
   • Marka;
   • Kods;
   • Akta numurs;
   • Darba īss raksturojums;
   • Ieraksta saites URL.
  • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu saraksts:
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Akta veids;
   • Akta nosaukums;
   • Marka;
   • Kods;
   • Akta numurs;
   • Darba īss raksturojums;
   • Ieraksta saites URL.
  • Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu saraksts:
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss (!);
   • Akta veids;
   • Akta nosaukums;
   • Marka;
   • Kods;
   • Akta numurs;
   • Darba īss raksturojums;
   • Ieraksta saites URL
  • Citu pieņemšanas aktu saraksts:
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Akta veids;
   • Akta nosaukums;
   • Marka;
   • Kods;
   • Darba īss raksturojums;
   • Akta numurs;
   • Ieraksta saites URL.
  • Testēšanas pārskati – veido datni ar divu veidu lapām testēšanas paraugiem un testēšanas rezultātiem:
   • Testēšanas paraugi:
    • Ieraksta veids – ‘Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs’ vai ‘Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs’;
    • Saistītā materiāla/darba ieraksta numurs;
    • Ieraksta numurs - testēšanas parauga ieraksta numurs;
    • Parauga ņemšanas datums;
    • Parauga numurs;
    • Pārbaudes nosaukums, apraksts;
    • Laboratorija;
    • Ieraksta statuss;
    • Ieraksta saites URL;
    • Pielikumi – saraksts ar pielikumu datņu nosaukumiem.
   • Testēšanas rezultāti:
    • Ieraksta veids – ‘Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas parauga testēšanas rezultāts’ vai ‘Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas parauga testēšanas rezultāts’;
    • Saistītā parauga ieraksta numurs;
    • Ieraksta numurs - testēšanas rezultāta ieraksta numurs;
    • Pārskata datums;
    • Pārskata numurs;
    • Ieraksta statuss;
    • Ieraksta saites URL;
    • Pielikumi – saraksts ar pielikumu datņu nosaukumiem.
  • Ražošanas rasējumi:
   • Ieraksta numurs;
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Nosaukums;
   • Rasējuma izstrādātājs;
   • Apakšuzņēmējs, kurš atbild par rasējuma pievienošanu;
   • Projekta dokumentācijas lapa/rasējums;
   • Izveidoja;
   • Apstiprinātāji;
   • Ieraksta saites URL;
   • Rasējuma datnes nosaukums – pašu datni ieliek mapē ar datnēm;
   • Pielikumi – saraksts ar pielikumu datņu nosaukumiem.
  • Izpildīto darbu akti:
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Akta numurs;
   • Akta perioda sākuma datums;
   • Akta perioda beigu datums;
   • Ieraksta saites URL.
  • Būvniecības atkritumu deklarēšana:
   • Ieraksta numurs;
   • Ieraksts izveidots;
   • Ieraksta statuss;
   • Būvniecības atkritumu veida kods;
   • Būvniecības atkritumu veida nosaukums;
   • Daudzums;
   • Mērvienība;
   • Tāmes pozīcijas kods;
   • Tāmes pozīcijas nosaukums;
   • Izveidoja;
   • Apstiprinātāji;
   • Ieraksta saites URL;
   • Pielikumi – saraksts ar pielikumu datņu nosaukumiem.
  • Būvniecības atkritumu izvešana uz rekultivējamu objektu:
   • Ieraksta numurs;
   • Izvešanas datums
   • Ieraksta statuss;
   • Būvniecības atkritumu veida kods;
   • Būvniecības atkritumu veida nosaukums;
   • Daudzums;
   • Mērvienība;
   • Tāmes pozīcijas kods;
   • Tāmes pozīcijas nosaukums;
   • Atradnes nosaukums;
   • Atradnes atrašanās vieta – adrese vai zemes vienības kadastra apzīmējums;
   • Ieraksts izveidots;
   • Izveidoja;
   • Apstiprinātāji;
   • Ieraksta saites URL;
   • Pielikumi – saraksts ar pielikumu datņu nosaukumiem.
  • Būvniecības atkritumu nodošana atkritumu apsaimniekotājam:
   • Ieraksta numurs;
   • Izvešanas datums
   • Ieraksta statuss;
   • Daudzums;
   • Mērvienība;
   • Tāmes pozīcijas kods;
   • Tāmes pozīcijas nosaukums;
   • Apsaimniekotāja nosaukums;
   • Apsaimniekotāja reģistrācijas numurs;
   • Pavadzīmes numurs;
   • Ieraksts izveidots;
   • Izveidoja;
   • Apstiprinātāji;
   • Ieraksta saites URL;
   • Pielikumi – saraksts ar pielikumu datņu nosaukumiem.
  • Izvestie būvniecības atkritumi – detalizēti izvesto būvniecības atkritumu dati atsevišķā lapā:
    • Izvešanas ieraksta numurs;
    • Būvniecības atkritumu veida kods;
    • Būvniecības atkritumu veida nosaukums;
    • Izvestais apjoms;
    • Mērvienība.