BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 26.oktobrī plkst.20:00-23:00 nebūs pieejama e-adrešu informācijas sistēma

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā lejupielādēt būvdarbu žurnāla meklēšanas rezulātus?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietas sadaļu ‘Būvdarbu gaita’ un tās apakšsadaļā ‘Būvdarbu žurnāls’ var izvēlēties iespēju lejupielādēt meklēšanas rezultātus CSV formātā, nospiežot pogu <Lejupielādēt>.

Pēc pogas nospiešanas, tiks sagatavots ZIP formāta fails, kas saturēs mapes:

 1. 01_kārtas_un_būves – vienmēr sagatavojama mape, ja būvniecības lieta satur kārtas;
 2. 02_iesaistītās_personas – vienmēr sagatvojama mape, kas satur informāciju par būvniecības lietā iesaistītajām personām;
 3. Mapes atbilstoši ieraksta veidam.

Katra mape satur csv formāta failus. Lai tos atvērtu Windows platformā:

 1. Jāatver tukšs Excel fails;
 2. Zem “Data” jāizvēlās “From Text/CSV”

 1. Jāizvēlas csv formāta fails un jāspiež poga <Import>;

 1. Nākamajā solī jāpārliecinās, ka:
  1. File Origin => Unicode (UTF-8)
  2. Delimiter => Comma

Un spiež pogu <Load>.

Sistēma veidoto datu nosacījumi:

 • Virsmapes veidošanas nosacījumi:
  • Visas izveidotās mapes un datnes tiek iekļautas virsmapē ar nosaukumu <būvniecības lietas numurs>_<YYYY-MM-DD - datu sagatavošanas datums>.
  • Virsmape ar saturu tiek saarhivēta vienā datnē ar tādu pašu nosaukumu kā virsmapei.
 • Virsmapes saturs - katram ierakstu veidam tiek izveidota sava mape, kurā iekļauj:
  • Datni ar ierakstu sarakstu;
  • Mapes ar pielikumiem, kuri ir sagrupēti pēc saistošā žurnāla ieraksta notikuma datuma. Šādas mapes nav paredzētas ierakstiem ‘Kārtu un būvju saraksts’, ‘Iesaistīto personu saraksts’.
  • Pielikumu datņu nosaukumus veido formātā <pielikuma sistēmas identifikators>-<datnes oriģinālnosaukums>.
 • Katram ierakstu veidam tiek veidota sava datne ar atbilstošu datu struktūru.