DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā lejupielādēt testēšanas informāciju?

Būvdarbu žurnāla ierakstu sadaļā “Kopskats” vai sadaļā ‘Testēšanas pārskati’ var atlasīt datus par testēšanas paraugiem un pārskatiem un lejupielādēt tos. Skatīt arī Būvdarbu žurnāla lejupielādēšana.

Sistēma par atlasītiem testēšanas parauga ņemšanas datiem un testēšanas rezultāta datiem sagatavos .xlsx datni (datnes nosaukums “Testēšanas pārskatu saraksts”).

Vienā xlsx datnē  būs gan parauga ņemšanas dati, gan rezultāti - katri savā lapā.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Testēšanas pārskata sarakts Excelī.