BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā norādīt praktikantu projekta daļām?

Būvprojekta vadītājs, daļas vadītājs BISP būvniecības lietas šķirklī Projektā var norādīt praktikantu, kurš piedalījies projektēšanas vai būvprojekta vadīšanas darbos, lai praktikantam BIS speciālista panelī prakses sarakstā būtu iespējams izveidot vēlamās sfēras prakses ierakstus, kas viņam nepieciešama sertifikāta iegūšanai.

Attēls. Praktikantu pievienošana pie projekta.

Būvniecības lietas šķirklī ‘Projekts’ projekta vadītājs vai daļas vadītājs var izvēlēties darbības pogu <Praktikanti>, pēc kuras nospiešanas būs iespējams pievienot praktikantu pie projekta praktikantu saraksta, norādot:

  • praktikanta vārdu, uzvārdu vai BIS praktikanta identifikatoru;
  • būvprojekta daļu, kurā praktikants ir veicis darbus. (Projekta daļu vadītāji var norādīt tikai savas daļas, bet Projekta vadītājs var norādīt jebkuru no daļām);
  • Būvprojekta vadīšanas pazīmi. (Šo izvēli var norādīt tikai būvprojekta vadītājs.).

Attēls. Praktikantu saraksts pie projekta.

Projekta praktikantu sarakstā, pievienoto praktikantu ierakstu var atvērt labošanā un dzēst. Daļas vadītājs var izdzēst tikai tos praktikantus, kuri piesaistīti viņa projekta daļām.

Praktikantu pievienošana, labošana, dzēšana ir iespējama būvniecības lietai līdz tā ir nodota ekspluatācijā.