DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā norādīt praktikantus pie apakšlīguma izpildītājiem?

BIS publiskā portāla būvniecības lietas būvdarbu gaitas sadaļā būvdarbu līgumā var norādīt, ka izpildītājs ir praktikants, lai praktikantam Speciālista panelī būtu iespējams izveidot vēlamās sfēras prakses ierakstus par būvdarbu praksi, kas viņam nepieciešama sertifikāta iegūšanai.

Būvdarbu līguma datu ievades solī “Izpildītājs” var izvēlēties personas tipu “Praktikants”, kas atver ievades lauku, kurā, vadot personas vārdu, uzvārdu vai praktikanta identifikatoru, tiek veikta personas identifikācija, izmantojot BIS praktikantu reģistru.

Praktikanta norādīšana būvdarbu līgumā.

Atverot Būvdarbu gaitas sadaļu “Personas”, lietotājs var meklēt pēc lomas Praktikants.

Praktikanta attēlošana būvdarbu gaitas personu sarakstā.