BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pieprasīt atzinumu par būves gatavību?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var sagatavot jaunu pieprasījumu atzinumam par būves gatavību ekspluatācijai, lai būvvalde redzētu saņemto atzinumu pieņemot būvi ekspluatācijā.

Lai pieprasītu jaunu atzinumu, autorizēts publiskā portāla lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurai nepieciešams pieprasīt atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, un atver tās sadaļu 'Atzinumi'.

Attēls. Jauna atzinuma pieprasīšana.

Izveidot jaunu <Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasīšana> var, ja būvniecības lieta ir stadijā 'Būvdarbi', un lietotājs atbilst kādam no nosacījumiem:

 • Fiziska persona - ieceres ierosinātājs;
 • Fiziska persona ar aktīvu pilnvaru pieprasīt atzinumus šajā lietā;
 • Juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā persona ir ieceres ierosinātājs un lietotājam ir spēkā esošs deleģējums ar tiesībām pieprasīt atzinumus;
 • Juridiskas personas pārstāvim un pārstāvētai personai ir spēkā esoša pilnvara pieprasīt atzinumus šajā lietā, un lietotājam ir spēkā esošs deleģējums ar tiesībām pieprasīt atzinumus.

Iesniegumā <Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasīšana> jānorāda:

 1. Kontaktinformācija – automātiski ielasās lietotāja, kurš izveidoja pieprasījumu. Sadaļā atrāda tā vārdu uzvārdu / nosaukumu, personas kodu /reģistrācijas numuru, kontaktadresi (var labot, nospiežot uz ikonas <Zīmulītis>), var norādīt tālruni un e-pasta adresi, kas arī ielasās automātiski, ja šāda informācija tika norādīta lietotāja profilā.

Attēls. Jauna atzinuma pieprasīšanas ievades solis ‘Kontaktinformācija’.

 1. Kārtas – sadaļa pieejama tad, ja būvniecība noris kārtās:
  1. Sadaļa jāaizpilda ir obligāti, ja nav norādīta neviena kārta, tad ejo uz nākamo sadaļu, tiek izdots paziņojums “Nav norādīta neviena būvniecības kārta!”;
  2. Izkrītošajā laukā “Kārtas numurs” jāizvēlas kāda no uzsāktajām kārtām un jāpievieno tā sarakstam, izmantojot pogu <Pievienot sarakstam>.

Attēls Jauna atzinuma pieprasīšanas ievades solis ‘Kārtas’

 1. Atrašanās vieta – automātiski tiek atrādīti būvniecības lietā esošo būvju dati. Par katru būvi atrādot kadastra apzīmējumu, adresi. Ja būvniecība noris kārtās, tad automātiski aizpilda ar kārtai piesaistīto būvju datiem.

Attēls. Jauna atzinuma pieprasīšanas ievades solis ‘Atrašanās vieta’.

 1. Izdevēji – pēc noklusējuma tiek ielasītas organizācijas, kuras izsniedzot tehniskos noteikumus vai ieceres dokumentu saskaņojumu, atzīmēja, ka sniegs atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai. Lietotājs var izdzēst kādu no norādītām vērtībām, vai pievienot jaunu organizāciju, izvēloties to no izsniedzēju saraksta. Obligāti jāizvēlas viena vai vairākas organizācijas.

Attēls. Jauna atzinuma pieprasīšanas ievades solis ‘Izdevēji’.

 1. Pieprasījuma dati – brīvā teksts lauks iesnieguma teksta ievadei. Pirms lauka lietotājs redz izvēlēto atzinuma sniedzēju sarakstu, kurā tiek atrādīta atbilstošās organizācijas papildinformācija atzinuma sniedzējam, ja tāda ir pievienota. Papildus var pievienot pielikuma datni.

Attēls. Jauna atzinuma pieprasīšanas ievades solis ‘Pieprasījuma dati’.

 

Attēls. Jauna atzinuma pieprasījuma kopskats.