Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pieprasīt jaunu atzinumu par būves gatavību?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var sagatavot jaunu pieprasījumu atzinumam par būves gatavību ekspluatācijai, lai būvvalde redzētu saņemto atzinumu pieņemot būvi ekspluatācijā.

Lai pieprasītu jaunu atzinumu, autorizēts publiskā portāla lietotājs izvēlas būvniecības lietu, kurai nepieciešams pieprasīt atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, un atver tās sadaļu 'Atzinumi'.

Izveidot jaunu <Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasīšana> var, ja būvniecības lieta ir stadijā 'Būvdarbi', un lietotājs atbilst kādam no nosacījumiem:

  • Fiziska persona - ieceres ierosinātājs;
  • Fiziska persona ar aktīvu pilnvaru pieprasīt atzinumus šajā lietā;
  • Juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā persona ir ieceres ierosinātājs un lietotājam ir spēkā esošs deleģējums ar tiesībām pieprasīt atzinumus;
  • Juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai personai ir spēkā esoša pilnvara pieprasīt atzinumus šajā lietā, un lietotājam ir spēkā esošs deleģējums ar tiesībām pieprasīt atzinumus.

Iesniegumā <Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasīšana> jānorāda:

1) Kontaktinformācija – automātiski ielasās lietotāja, kurš izveidoja pieprasījumu. Sadaļā atrāda tā vārdu uzvārdu / nosaukumu, personas kodu /reģistrācijas numuru, kontaktadresi (var labot, nospiežot uz ikonas <Zīmulītis>), var norādīt tālruni un e-pasta adresi, kas arī ielasās automātiski, ja šāda informācija tika norādīta lietotāja profilā.

2) Būve – automātiski tiek aizpildīts ar būvniecības lietā esošo būvju datiem. Par katru būvi atrādot kadastra apzīmējumu, adresi.

3) Atzinuma sniedzējs – pēc noklusējuma tiek ielasītas organizācijas, kuras izsniedzot tehniskos noteikumus vai ieceres dokumentu saskaņojumu, atzīmēja, ka sniegs atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai. Lietotājs var izdzēst kādu no norādītām vērtībām, vai pievienot jaunu organizāciju, izvēloties to no izsniedzēju saraksta. Obligāti jāizvēlas viena vai vairākas organizācijas.

4) Iesniegums – brīvā teksts lauks. Pirms lauka lietotājs redz izvēlēto atzinuma sniedzēju sarakstu, kurā tiek atrādīta atbilstošās organizācijas papildinformācija atzinuma sniedzējam, ja tāda ir pievienota. Papildus var pievienot pielikuma datni.