DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot būvniecības projekta (ieceres dokumentācijas) saturu?

Daļas saturu var pievienot vairākos veidos:

  1. Izmantojot pogu <Pievienot lapu>
  2. Izmantojot masveida augšupielādes iespēju <Augšupielādēt projekta datnes>

 

PROJEKTA DAĻU SECĪBAS MAIŅA

Projekta daļām ir iespējams mainīt to secību, izmantojot bultiņas.

Daļu kārtošanu var veikt neatkarīgi no to statusa.

Mainot daļu secību, daļai netiek veidota jauna versija, līdz ar to nav jāveic projekta atkārtotā saskaņošana.

Attēls. Projekta daļu secības maiņa

 

APSTIPRINĀT PROJEKTA DAĻU SATURU

Kad daļai ir pievienotas visas lapas – daļas ‘Vadītājs’, ja tāds ir norādīts, to var apstiprināt, spiežot pogu <Apstiprināt>.

Attēls. Pievienotas lapas atrādīšana.

Lai apstiprinātu daļu, būs jānorāda būvspeciālista sertifikāts un darbības sfēra. Kad tas izdarīts - nospiež pogu <Apstiprināt>.

Ja kā ‘Ieceres izstrādātājs’ ir norādīts ‘Ierosinātājs’ un tā pati persona ir norādīta arī kā ‘Projekta vadītājs’, tad, lai apstiprinātu daļu, sistēma neprasīs norādīt būvspeciālista sertifikāta numuru un darbības sfēru. ‘Ierosinātājs’ var būt arī persona uz pilnvaras pamata.

Ja daļai ir norādīts ‘Vadītājs’, tad daļu apstiprina gan ‘Vadītājs’, gan ‘Projekta vadītājs.

Attēls. Projekta daļas apstiprināšana ar būvspeciālista sertifikātu.

‘Projekta vadītājam’ pēc daļas apstiprināšanas ir iespēja to atvērt labošanai. Pārējām iesaistītajām personām daļas rediģēšana ir liegta.

 

PROJEKTA DAĻU APSTIPRINĀJUMU ATRĀDĪŠANA

Kad projekta daļas ir apstiprinātas, sistēma atrāda daļas vadītāja apstiprinājuma sertifikāta numuru un laiku, kad tika veikts apstiprinājums.

Attēls. Projekta daļu apstiprinājumu atrādīšana.