DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot jaunu materiālu/būvizstrādājumu?

Atver būvniecības lietas sadaļā “Būvdarbu gaita” apakšsadaļu “Būvmateriālu konfigurācija” un tajā ievada materiālu/būvizstrādājumu sarakstu, par katru norādot:

 • Pazīmi, vai būvizstrādājums ir Objektā iegūts atkārtoti izmantojamais materiāls - Atzīmēt, ja nepieciešams definēt atkārtoti izmantojamo būvmateriālu, kurš tiek iegūts no objektā definētajiem būvniecības atkritumiem;
 • Būvizstrādājuma tips – obligāts lauks, izvēle no vērtību saraksta;
 • Ražotājs – obligāts lauks. Izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstos izmantotām vērtībām, vai norādot jaunu vērtību, kas automātiski pievienosies izvēles sarakstam;
 • Būvizstrādājuma veids – brīvi ievadāms teksts;
 • Mērvienība – obligāts lauks, izvēle no vērtību saraksta, ja reģistrē ierakstu ar pazīmi “Objektā iegūts atkārtoti izmantojamais materiāls”, tad automātiski aizpildās ar mērvienību m3, bez iespējas to mainīt;
 • Pazīme, ka materiālam obligāti jāveic testēšana;
 • Atbilstību apliecinošs dokuments.

Pēc visu nepieciešamo lauku aizpildes, pievieno datus sarakstam, nospiežot pogu <Pievienot sarakstam>.

Sistēma kontrolē būvizstrādājumu ierakstu unikalitāti atbilstoši definētajiem kritērijiem un informē lietotāju, ja tie nav ievēroti, lai pēc iespējas izvairītos no viena un tā paša materiāla/būvizstrādājuma atkārtotas reģistrēšanas konfigurācijā. T.i. BIS sistēma neļauj veidot būvizstrādājumu konfigurācijā (ņemot vērā būvniecības kārtas) divus konfigurācijas ierakstus, kuriem sakrīt vērtības visos laukos:

 • Būvizstrādājuma tips;
 • Ražotājs;
 • Būvizstrādājuma nosaukums.

Ja būvizstrādājuma pievienošanas brīdī sistēma konstatē sakritību trīs pieminētajos laukos, tad sistēma parāda kļūdas paziņojumu: “Būvizstrādājumu konfigurācijā jau eksistē ieraksts ar šādu lauku “Būvizstrādājuma tips”, “Ražotājs” un “Būvizstrādājuma nosaukums” unikālu kombināciju!” un neveic materiāla saglabāšanu konfigurācijā.

Lauki “Ražotājs” un “Būvizstrādājuma nosaukums” tiek pārbaudīti, neņemot vērā mazos vai lielos burtus. Piemēram, sistēma uzņēmuma nosaukumu “ SIA Akmens” uzskata par identisku nosaukumam “sia akmens”.

Katru ierakstu Būvizstrādājumu konfigurācijā iespējams labot un apskatīt detalizēto informāciju. Dzēst var tos ierakstus, kas nav piesaistīti pie citiem ierakstiem, piemēram, pie saņemtajiem materiāliem vai deklarētajiem atkritumiem.

Būvmateriāli, kas konfigurācijā tiek definēti kā “Objektā iegūts atkārtoti izmantojamais materiāls”:

 • Tiek piedāvāti būvmateriālu izvēlē, atkritumu deklarēšanas ierakstā, ja reģistrē atkārtoti izmantojamo materiālu caur atkritumu deklarēšanas ierakstu būvdarbu žurnālā. Skatīt arī aprakstu Būvniecības atkrituma deklarēšana.
 • Norādot šo materiālu, veidojot žurnālā ierakstu “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi”, lietotājam tiek pieprasīta informācija par objektā deklarētajiem būvniecības atkritumiem, no kuriem iegūts šis materiāls. Skatīt arī aprakstu par Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi, kas tiek reģistrēts kā “Objektā iegūts atkārtoti izmantojams materiāls”.