Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot jaunu patstāvīgo praksi?

Lai pievienotu jaunu ierakstu, jāspiež poga <Pievienot>, kas atvērs prakses ievades formu.

  

Attēls. Jaunu prakses datu pievienošanas opcija.

Datus par praksi var ievadīt:

 • Prakse Latvijā, ja ir zināms būvniecības lietas numurs;
 • Prakse Latvijā, ja nav zināms būvniecības lietas numurs;
 • Dati par praksi ārvalstīs.

  

Attēls. Patstāvīgās prakses ievades forma.

Ja ir zināms būvniecības lietas numurs – ievadot lietas numuru un nospiežot pogu <Atlasīt datus no būvniecības lietas>, sistēma automātiski ielasīs datus no norādītās lietas, un lietotājam jāaizpilda tikai trūkstošie lauki.

Attēls. Patstāvīgās prakses datu atlase no būvniecības lietas.

Ja dati ir ielasīti no būvniecības lietas, tad ir iespējams labot šādu lauku vērtības:

 • Darbu izpildes laiks – ja dati tiek ievadīti būvdarbu vadīšanas vai būvdarbu uzraudzīšanas sfērai un norādītie datumi nesakrīt ar būvniecības lietas periodu, tad lietotājam tiek atrādīts brīdinājums;
 • Amats – ir labojams, tikai ja persona nav minēta būvniecības lietas saistītājās personās (ieceres iesniegumā, būvatļaujā, būvdarbu žurnālā);
 • Papildus dati (jānomaina nosaukums esošam laukam ‘darba uzdevuma apraksts’);
 • Datnes – obligāts, ja persona nav minēta būvniecības lietas saistītājās personās.

Attēls. Prakses datu pielasīšana no būvniecības lietas un informācijas papildināšana.

Objekta adrese var būt aizpildīta automātiski, ielasot datus no norādītās būvniecības lietas. Ielasīta informācijas par objektu no būvniecības lietas nav rediģējama, tai skaitā arī būves dati:

 • Būves galvenais lietošanas veids;
 • Būves grupa;
 • Būves raksturlielumi:
  • Plānotais augstums (m);
  • Kopējā platība (kv.m);
  • Kopējais būvtilpums (kub.m.);
  • Apbūves laukums (kv.m);
  • Plānotais garums (m);
  • Plānotais platums (m);
  • Plānotais dziļums (m).

Ja prakses datus neielasa no būvniecības lietas, pēc noklusējuma piedāvā vadīt prakses datus Latvijā. Ja datus jāievada par ārvalstīs veikto praksi, tad atbilstošos datu blokos (darba devējs, pasūtītājs, objekta adrese) norāda valsti, kurā tika veikta prakse. Par to lietotājam objekta adreses sadaļā atrāda informatīvu paziņojumu ‘Ja darbi veikti ārvalstīs, lūdzu, kā pirmo objekta datu informāciju norādiet atbilstošu valsti.’.

Attēls. Patstāvīgās prakses darba devēja ievade.

Ja netika dati ielasīti no būvniecības lietas, tad pasūtītāja datus var ievadīt, nospiežot uz <+Pievienot vēl vienu>.

Atvērsies forma, kur var ievadīt datus par pasūtītāju fizisku vai juridisku personu.

Attēls. Patstāvīgās prakses darba jeb projekta pasūtītāja datu bloks.

Attēls. Patstāvīgās prakses darba devēja kontaktpersona.

Lai saglabātu ievadītos datus par patstāvīgo praksi, jānospiež poga <Saglabāt>. Pēc pirmreizējās veiksmīgas saglabāšanas parādīsies poga <Saglabāt un apstiprināt.>

Attēls. Saglabāta prakses datu pogas.

Pēc veiksmīgas apstiprināšanas prakses ierakstam uzliksies statuss ‘Apstiprināts’.

 Attēls. Patstāvīgās prakses datu saraksts.

Lai pievienotu vēl vienu prakses ierakstu, jānospiež atkal poga <Pievienot>.