Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot speciālista izglītības datus no VIIS?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs savā profilā atver izglītības datu sarakstu un izvēlas darbību <Pievienot datus no VIIS>, pēc pogas nospiešanas atvērs logu ar datiem, ko var ielasīt no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS).

Attēls. Izglītības datu pievienošana no VIIS.

Lietotājs redz sarakstu ar saviem no VIIS saņemtiem izglītības datiem. Ja VIIS ieraksts jau ir pievienots pie personas izglītības datiem, tas tiek atrādīts slīprakstā pelēks ar pazīmi, ka ir pievienots.

Ja VIIS datu ierakstam nav pazīme, ka tas ir pievienots, tad lietotājs var to pievienot saviem BIS izglītības datiem, nospiežot ‘plus’   ikonu.

Pēc ieraksta pievienošanas, tas tiek atrādīts lietotāja profilā izglītības datu sarakstā ar pazīmi, ka dati ir saņemti no VIIS. Šādus ierakstus var apskatīt detalizētā skatā un nav iespējams labot. Var izdzēst, bet pēc dzēšanas atbilstošu VIIS ierakstu ir iespējams atkārtoti pievienot pie personas datiem, kā jaunu izglītības datu ierakstu. No VIIS saņemtajiem izglītības datiem nav jāpievieno datnes. Manuāli pievienotajiem izglītības datiem ir jāpievieno datnes.