BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot speciālista izglītības datus no VIIS?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs savā profilā atver izglītības datu sarakstu un izvēlas darbību <Pievienot datus no VIIS>, pēc pogas nospiešanas atvērs logu ar datiem, ko var ielasīt no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS).

Attēls. Izglītības datu pievienošana no VIIS.

Lietotājs redz sarakstu ar saviem no VIIS saņemtiem izglītības datiem. Ja VIIS ieraksts jau ir pievienots pie personas izglītības datiem, tas tiek atrādīts slīprakstā pelēks ar pazīmi, ka ir pievienots.

Ja VIIS datu ierakstam nav pazīme, ka tas ir pievienots, tad lietotājs var to pievienot saviem BIS izglītības datiem, nospiežot ‘plus’   ikonu.

Pēc ieraksta pievienošanas, tas tiek atrādīts lietotāja profilā izglītības datu sarakstā ar pazīmi, ka dati ir saņemti no VIIS. Šādus ierakstus var apskatīt detalizētā skatā un nav iespējams labot. Var izdzēst, bet pēc dzēšanas atbilstošu VIIS ierakstu ir iespējams atkārtoti pievienot pie personas datiem, kā jaunu izglītības datu ierakstu. No VIIS saņemtajiem izglītības datiem nav jāpievieno datnes. Manuāli pievienotajiem izglītības datiem ir jāpievieno datnes.