DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā sagatavot būvdarba žurnāla datni?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietas sadaļu “Būvdarbu gaita” un tās apakšsadaļā “Būvdarbu žurnāls” var izvēlēties iespēju sagatavot izdruku, nospiežot pogu <Izdruka>.

Graphical user interface, text, application, email, websiteDescription automatically generated

 Būvdarbu žurnāla izdrukas veidošana.

Pēc pogas nospiešanas sistēma sagatavo izdruku PDF formātā un atver to jaunā pārlūka cilnē.

Izdruka satur šādas sadaļas:

 • Būvdarbu žurnāla pamatdatus:
   • Būvniecības lietas numurs;
   • Būvniecības lietas nosaukums;
   • Būvniecības lietas adrese;
 • Būvju saraksts;
 • Iesaistīto personu saraksts;
 • Saņemto materiālu un būvizstrādājumu saraksts - pilna katra ieraksta informācija;
 • Ikdienas darbu hronoloģisks saraksts - pilna katra ieraksta informācija;
 • Speciālo darbu hronoloģisks saraksts - pilna katra ieraksta informācija;
 • Būvuzrauga ierakstu hronoloģisks saraksts - pilna katra ieraksta informācija;
 • Autoruzrauga ierakstu hronoloģisks saraksts - pilna katra ieraksta informācija;
 • Kontrolējošo organizāciju ierakstu hronoloģisks saraksts - pilna katra ieraksta informācija;
 • Avāriju un nelaimes gadījumu hronoloģisks saraksts - pilna katra ieraksta informācija;
 • Segto darbu pieņemšanas aktu hronoloģisks saraksts - par katru aktu tikai numurs, datums, nosaukums;
 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu hronoloģisks saraksts - par katru aktu tikai numurs, datums, nosaukums;
 • Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu hronoloģisks saraksts - pilna katra ieraksta informācija;
 • Citu pieņemšanas aktu hronoloģisks saraksts - pilna katra ieraksta informācija.