Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā sagatavot masveidā vēlamās sfēras prakses ierakstu sagataves?

Persona, kura ieguvusi praktikanta identifikatoru un kā praktikants reģistrēts būvniecības lietā pie projekta vai būvdarbu gaitā, Speciālista panelī sadaļā Prakses dati šķirklī vēlamās sfēras prakses sarakstā, var veikt vēlamās prakses ierakstu sagatavju veidošanu masveidā jeb automātiski no BIS datiem, nospiežot pogu <Veidot ierakstu sagataves>.

Attēls. Opcija Vēlamās sfēras prakses ierakstu sagatavju izveidošanai masveidā

Nospiežot pogu, tiek atvērts vēlamās sfēras prakses sagatavju veidošanas logs, kurā lietotājs var norādīt prakses periodu (datumu intervāls), par kuru viņš vēlas ielasīt datus no BIS. Pēc perioda norādīšanas lietotājs var izvēlēties darbību <Ielasīt>.

Attēls. Vēlamās sfēras prakses sagatavju veidošanas logs.

Pēc pogas <Ielasīt> nospiešanas, lietotājam tiek sagatavots būvniecības lietu saraksts, kas atbilst nosacījumiem:

  • lietotājs būvniecības lietā ir fiksēts kā praktikants būvprojektā vai būvdarbu žurnālā;
  • Būvniecības lieta ir vismaz stadijā “Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde”;
  • lietotāja iesaiste būvniecības lietā ietilpst norādītajā prakses periodā.

Attēls. Atlasītais prakses datu saraksts no būvniecības lietām.

Pēc datu atlases lietotājs pie katras no atlasītajām BIS būvniecības lietām:

  • var atzīmēt pazīmi, ka lietotājs vēlas par šo lietu veidot vēlamās sfēras prakses ieraksta sagatavi;
  • norādīt atbildīgo būvspeciālistu, kurš bija prakses vadītājs konkrētajā lietā. Sākot ievadīt speciālista vārdu, uzvārdu vai sertifikāta numuru, sistēma veic meklēšanu BIS būvspeciālistu reģistrā un piedāvā izvēlei atbilstošos būvspeciālistus. Atbildīgais nav obligāti aizpildāms.

Lietotājs var aizvērt logu, neveicot sagatavju veidošanu, nospiežot pogu <Atcelt>.

Kad lietotājs atzīmējis lietas un norādījis prakses vadītājus, tad viņš var apstiprināt sagatavju veidošanu ar pogu <Veidot sagataves>.

Par katru atzīmēto būvniecības lietu tiek veidots jauns Vēlamās darbības sfēras prakses ieraksts statusā Sagatave. Prakses datos tiek ielasīti dati par būvniecības lietu, ja tika norādīts prakses vadītājs, tad ar viņa datiem tiek aizpildīts vēlamās sfēras prakses ieraksta bloks “Atbildīgais”.

Prakses ieraksta notikumu vēsturē tiek saglabāts ieraksts par faktu “Izveidots vēlamās sfēras prakses ieraksts”, datums un lietotāja vārds, uzvārds.

Sagatavju veidošanas forma tiek aizvērta, un lietotājs tiek atgriezts Vēlamās sfēras prakses sarakstā.