BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā sagatavot testēšanas pārskatu?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietas “Būvdarbu sadaļu” un tā “Būvdarbu žurnālā” var atvērt sadaļu “Testēšanas pārskati”, kur atrāda sarakstu ar ierakstu veidiem:

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

“Būvdarbu žurnāla” sadaļa “Testēšanas pārskati”.

Testēšanas pārskatu sarakstā par katru ierakstu atrāda:

 • Ieraksta veids - iespējamās vērtības: “Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs”, “Saņemtā būvizstrādājuma testēšanas paraugs”, “Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts”, “Saņemtā būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts”;
 • Saņemtais būvizstrādājums / Darbs – atrādāmie dati:
  • Saņemtais būvizstrādājums – saņemšanas datums, nosaukums, ražotājs, būvizstrādājuma tips;
  • Darbs – saskaņā ar esošu funkcionalitāti darba datu atrādīšanai pievienojot jaunu “Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs”: datums un laiks, tāmes pozīcija (numurs un apraksts), atbildīgais darbinieks, darbu apraksts, apjoms un mērvienība.
 • Datums – parauga ņemšanas datums un laiks vai pārskata datums un laiks, ja ir rezultāta ieraksts;
 • Numurs - parauga vai pārskata numurs, ja ir rezultāta ieraksts;
 • Pārbaudes nosaukums, apraksts;
 • Laboratorija;
 • Statuss – ieraksta statuss, atrāda kā ikonu ar paskaidrojumu;
 • Apstiprināšanas datums – ja ieraksts ir apstiprināts;
 • Apstiprinātāji – apstiprinātāju saraksts, ja ieraksts ir apstiprināts.

Lietotājam ir iespēja atlasīt ierakstus pēc:

 • Statuss;
 • Ieraksta veids – iespējamās vērtības: “Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs”, “Saņemtā būvizstrādājuma testēšanas paraugs”, “Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts”, “Saņemtā būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts”;
 • Būvizstrādājuma tips – vērtības izvēle no vērtību saraksta;
 • Darba apraksts – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Numurs – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Pārbaudes apraksts – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Laboratorija – meklēšana pēc simbolu virknes;
 • Periods;
 • Datums.

Lietotājam ir iespēja pilnībā savērst un izvērst meklēšanas kritēriju sadaļu.

Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā tiek atrādīti 30 ieraksti.

Lietotājs ar izvēlēto ierakstu var veikt šādas darbības:

 • Atvērt labošanai, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem labošanas nosacījumiem;
 • Apskatīt ieraksta detalizētos datus, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem datu skatīšanas nosacījumiem.

Ja lietotājs izvēlas jauna ieraksta pievienošanu, viņam uzreiz piedāvā izvēli no “Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs”, “Saņemtā būvizstrādājuma testēšanas paraugs”, “Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts”, “Saņemtā būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts”.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Testēšanas pārskata jauna ieraksta izvēle.

Testēšanas informācija ir pieejama lejupielādei.