BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā saskaņot pilnvarojumu / pārpilnvarojumu?

Lai juridiskas personas pārstāvja pilnvaras saskaņojuma pieprasījums tiktu nodots saskaņošanai, sistēma atlasīs visas juridiskās personas paraksttiesīgās personas un atrādīs lietotājam atlasīto personu sarakstu.

Attēls. Pilnvaras paraksttiesīgo personu atzīmēšana saskaņošanai.

Atzīmē personas, no kurām nepieciešams saskaņojums, un norāda e-pasta adreses, t.sk. arī citām paraksttiesīgām personām, lai sistēma varētu nosūtīt paziņojumu par saskaņojuma pieprasījumu.

Kad tas ir izdarīts – spiež pogu <Apstiprināt>.

Personām, kuras netiek atzīmētas kā saskaņotāji, bet ir spēkā esošas paraksttiesīgas personas, arī tiek nosūtīts informatīvs paziņojums par pilnvarojuma izveidošanu uz norādīto e-pasta adresi un sadaļā ‘Paziņojumi.

Paraksttiesīgās personas, kurām tika nosūtīts pilnvaras saskaņojums, autorizējas portālā un no Paziņojumu sadaļas šķirklī ‘Saskaņojumi’ veic pilnvaras apstiprināšanu. Pilnvaras apstiprināšanas darbības tiek veiktas saskaņā ar Pilnvaras izveidošana no juridiskas personas profila.

Attēls. Pilnvaras saskaņošana.

Kad visas atzīmētas personas būs veikušas saskaņojumu – pilnvaras statuss nomainīsies no ‘Saskaņošanā’ uz ‘Aktīvs’.

Ja nepiekrīt izveidotajai pilnvarai – to ir iespējam noraidīt, nospiežot pogu <Noraidīt>, obligāti norādot noraidīšanas iemeslu, ievadot tekstu laukā ‘Piezīmes par pieņemto lēmumu’.

Pilnvarotā persona saņem paziņojumu par izveidoto pilnvaru un to var apskatīt sadaļā ‘Saņemtās pilnvaras’. Skatīt Kur var redzēt saņemto pilnvaru sarakstu.