Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā var labot spēkā esošu pilnvaru?

Lai pilnvarotajai personai varētu mainīt piešķirtās tiesības, portāla autorizēts lietotājs zem ‘MANI DATI’ atver ‘PILNVAROŠANAS SADAĻU’.

Izsniegto pilnvaru sarakstā atlasa to, kuru vēlas labot un nospiež uz  mapes ikonas, lai to atvērtu.

 

Spēkā esošu pilnvaru var labot, ja:

  • Lietotājs ir fiziska persona un ir pilnvaras izsniedzējs;
  • Lietotājs ir juridiskas personas paraksttiesīgs pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir pilnvaras izsniedzējs;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis ar aktīvu deleģējumu veidot pilnvaras un pārstāvētā juridiskā persona ir pilnvaras izsniedzējs.

Lapas lejasdaļā nospiež pogu 

Sistēma vēlreiz pārprasīs, vai tiešām vēlaties labot.

 

Pēc pogas ‘OK’ nospiešanas, pilnvara atvērsies labošanai, izveidojot jaunu pilnvaras versiju, kurā var mainīt tiesību sarakstu, derīguma termiņu un būvniecības lietu sarakstu.

Kad lietotājs ir veicis nepieciešamās izmaiņas pilnvarā, nospiež poga  un 

Sistēma pārprasīs, vai tiešām vēlaties apstiprināt.

 

Ja uz pilnvaras pamata ir izveidots pārpilnvarojums, lietotājam atrāda informatīvu brīdinājumu, ka pēc pilnvaras labojuma apstiprināšanas, visi uz iepriekšējās pilnvaras versijas pamata izveidotie pārpilnvarojumi tiks anulēti.

 

Apstiprinot jauno pilnvaru, tai uzstādās statuss ‘Aktīvs’, un iepriekšējā pilnvaras versija anulējas.

Ja lietotājam nav vienpersoniskas tiesības pārstāvēt uzņēmumu, vai, ja viņam nav piešķirts deleģējums administrēt juridiskas personas pārstāvju tiesības,  tad sistēma brīdinās, ka apstiprināšanai būs nepieciešami citu personu saskaņojumi, un pilnvara jānodod saskaņošanai.