BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir tērzētava un kā uzsākt sarunu?

Lietotājs, ja viņš ir norādīts kā tērzētavas dalībnieks (Skatīt Lietotāja tērzētavas iestatījumi), var atvērt “Tērzētavu”, kas atrodas labajā pusē formas apakšā.

Attēls. Iespējota ‘Tērzētava’.

Tērzētavā var uzsākt jaunu saraksti, apskatīt pieejamos tērzētavas dalībniekus, apskatīt sarunu sarakstu un vēsturi.

Attēls. Tērzētavas logs.

Atverot tērzētavu, pēc noklusējuma atver pēdējo saraksti. Lai uzsāktu jaunu sarunu, jānospiež poga <+Jauna saruna>.

Attēls. Jaunas sarunas izveidošana.

Pie sarunas var pievienot dalībniekus, kur par katru dalībnieku atrāda vārdu, uzvārdu, organizācijas nosaukumu un amatu (ja pārstāv kādu organizāciju), un foto, ja pievienots tērzētavas uzstādījumos. Lietotājs var filtrēt dalībnieku sarakstus, ievadot teksta fragmentu. Pēc norādītā fragmenta tiek atlasīti dalībnieki, kuru vārdā, uzvārdā, organizācijas nosaukumā vai amata nosaukumā ir norādītais fragments.

Pievienot var tikai tos dalībniekus, kas tērzētavas uzstādījumos ir atzīmējuši ‘Vēlos, lai mani iekļauj tērzētavas sarunās, kas saistītas ar man pieejamām būvniecības lietām’.

Tērzētavas kreisajā pusē atrāda sarunas. Lai pārslēgtos uz citu sarunu, jānospiež uz vēlamās sarunas.

Uzsāktai sarunai var mainīt dalībniekus, uzspiežot uz sadaļas <Dalībnieki>.

Ja tērzētavas dalībnieks saņēmis jaunu ziņojumu, lietotājs redz neizlasīto ziņu skaitu tērzētavas sadaļā  .