Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kur atrāda saskaņojumu rezultātus?

Lai apskatītos būvniecības ieceres dokumentācijas daļu saskaņošanas rezultātu, pēc pieslēgšanās sistēmai, galvenajā informācijas paneļa sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ atver apakšsadaļu ‘MANA BŪVNIECĪBA’.

Atver nepieciešamo būvniecības lietu, nospiežot uz mapes ikonas.

Pārslēdzas uz šķirkli ‘PROJEKTS’.

 

Būvniecības lietas projektā, kas tika nodots saskaņošanai, un atver izvērstu tā daļu, kas tika nodota saskaņošanai, nospiežot uz pogas <Saskaņojumi>.

Attēls. Projekta daļas saskaņojumu atvēršana.

Par katru saskaņojumu atrāda:

  • saskaņošanas rezultātu. Iespējamās vērtības: neizskatīts, saskaņots, saskaņots ar nosacījumiem, noraidīts;
  • saskaņošanas/noraidīšanas datumu, ja ir uzstādīts saskaņošanas rezultāts;
  • saskaņotājs:
    • organizācijas, kura veica saskaņojumu, nosaukums, reģistrācijas numurs un tā pārstāvja vārds, uzvārds, amats organizācijā vai būvspeciālista sertifikāta numurs, ja organizācija nav tehnisko noteikumu izdevējs, vai būvniecības kontrolējošā iestāde. Pārstāvja datus nerāda, ja saskaņošanas pieprasījumam nav rezultāts;
    • fiziskas personas vārds, uzvārds, būvspeciālista sertifikāta numurs.

Attēls. Projekta daļas saskaņojumu atrādīšana.

Saskaņojuma sarakstu kārto pēc datuma, ja tas ir norādīts. Neizskatītus saskaņojumus atrāda saraksta sākumā.