DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kur redzēt ekspluatācijas deleģējumu sarakstu?

Autorizējies lietotājs juridiskas personas profilā var atvērt “EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/DELEĢĒJUMI” sadaļu "DELEĢĒJUMI", lai redzētu ekspluatācijas funkcionalitātes deleģējumus, kas saistīti ar konkrēto juridisko personu.

Ja juridiskās personas pārstāvim ir paraksttiesības vai piešķirts deleģējums ar tiesību “Tiesības administrēt pārstāvjus”, tad juridiskās personas profilā būs pieejama sadaļa “Deleģējumi”.

Attēls. Ekspluatācijas deleģējumu saraksts.

Atverot “PILNVAROŠANAS SADAĻAS” apakšsadaļu “EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/DELEĢĒJUMI”, no “Izsniegtās pilnvaras” sadaļas jāpārslēdzas uz sadaļu “Deleģējumi”. Šajā sarakstā iespējams apskatīt un meklēt jau izveidotos deleģējumus, kā arī pieejamas darbības, lai izveidotu jaunu īpašnieka pārstāvēšanas tiesības deleģējumu un pārvaldīšanas tiesības deleģējumu.

Par katru juridiskās personas izsniegto deleģējumu sarakstā tiek atspoguļota informācija:

 • Statuss;
 • Numurs;
 • Deleģējuma veids;
 • Deleģējamā persona;
 • Amats;
 • Derīguma termiņš;
 • Spēkā no;
 • Spēkā līdz.

Izvēršot deleģējuma ierakstu, uzspiežot uz melnās trijstūra ikonas līdzās deleģējuma statusam, tiek atspoguļota papildus informācija par deleģējumu:

 • Pilnvaras objekts;
 • Tiesības;
 • Sagatavotājs;
 • Apstiprinātājs;
 • Pārstāvniecības tiesību apjoms.

Sarakstā ir iespējams veikt deleģējumu meklēšanu pēc laukiem:

 • Statuss - vērtības izvēle no pilnvarai iespējamiem statusiem;
 • Numurs - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības;
 • Deleģētās personas vārds - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības;
 • Deleģētās persona uzvārds - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības;
 • Spēkā no periods - datumu intervāls deleģējuma spēkā stāšanās datuma meklēšanai;
 • Spēkā līdz periods - datumu intervāls deleģējuma spēka zaudēšanas datuma meklēšanai;
 • Deleģējuma veids - izvēle no ekspluatācijas deleģējumu veidiem;
 • Pilnvaras objekts - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības;
 • Tiesības - izvēle no ekspluatācijas deleģējumos iespējamo tiesību saraksta;
 • Piekļuves kopa - izvēle no ekspluatācijas Pārvaldīšanas deleģējumā norādāmo datu kopu saraksta;
 • Ekspluatācijas lietas numurs - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības;
 • Māju lietas numurs - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības.

Sarakstā ir iespēja atvērt konkrēto deleģējumu detalizētā skatīšanas režīmā, nospiežot uz “Mapītes” ikonas, kas atrodas ieraksta labajā pusē. Detalizētajā formā iespējams apskatīt notikumu vēsturi, lejupielādēt datni un atgriezties sarakstā.