BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Īpašnieki"

Māju lietas sadaļā ‘Īpašnieki’ lietotājs redz sekojošu informāciju:

 • Lietotājs redz īpašnieku sarakstu, ja izpildās kāds no nosacījumiem:
  • Lietotājs ir fiziska persona būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
  • Lietotājs ir juridiskas personas paraksttiesīgs pārstāvis un juridiskā persona ir ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
 • Lietotājs redz šādus datus par īpašniekiem:
  • Ja Māju lietā nav dzīvokļu īpašumi – visu īpašnieku / tiesisko valdītāju saraksts, kurā par katru atrāda vārdu uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru;
  • Ja Māju lietā ir dzīvokļi – dzīvokļu sarakstu, kur par katru dzīvokli atrāda:
   • Dzīvokļa adrese;
   • Dzīvokļa īpašuma kadastra numurs;
   • Īpašnieku / tiesisko valdītāju saraksts - visu dzīvokļa īpašnieku / tiesisko valdītāju saraksts, kurā par katru atrāda vārdu uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru. Fiziskas personas kods ir slēpts un pieejams tikai ar atbilstošām tiesībām, nospiežot uz ikonas .

Attēls. Māju lietas. Sadaļa “Īpašnieki”