BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietu lēmumu pievienošana

Autorizēts BISP lietotājs Māju lietu sarakstā var pievienot jaunu lēmumu, izvēloties darbību <Pievienot jaunu lēmumu>, ja atbilst vismaz vienam no nosacījumiem:

 • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas kopīpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas kopīpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Lietotājs ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku.
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
 • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Ir fiziska persona un viens no Māju lietas dzīvokļa īpašniekiem un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem, izņemot pašam no sevis;
  • Ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem;
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā organizācija ir viens no Māju lietas dzīvokļa kopīpašniekiem un tai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no pārējiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt īpašnieku aptaujā un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku;
   • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no Māju lietas visiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt kā īpašnieku un lietotājs ir viens no:
    • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
    • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.

Pievienojot lēmumu, lietotājs norāda:

 • Lēmuma veids – obligāts, iespējamās vērtības ‘Aptauja’, ‘Kopsapulce’, ‘Cits lēmums’;
 • Lēmuma pieņemšanas datums – obligāts, nevar būt nākotnes datums;
 • Protokola numurs – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
 • Lēmuma teksts – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
 • Lēmumu apliecinošs dokuments – obligāts, datne, ar dokumentu, kurš apliecina ievadītā lēmuma tiesiskumu;
 • Pielikumi – pielikumu saraksts.

Attēls. Māju lietu lēmumu pievienošana

Lietotājs var labot manuāli pievienotā lēmuma datus:

 • Lietotājs obligāti norāda pamatojumu;
 • Māju lietas vēsturē tiek saglabāti dati par notikumu.

Lietotājs var dzēst manuāli pievienoto lēmumu:

 • Lietotājs obligāti norāda pamatojumu;
 • Māju lietas vēsturē tiek saglabāti dati par notikumu.

Manuāli pievienota lēmuma dzēšana un labošana pieejama lēmuma detalizētajā formā:

 • Māju lietu lēmumu sarakstā izvēlas atvērt lēmumu ;
 • Atveras lēmuma detalizētā forma, kur ir pieejamas darbības <Labot> un <Dzēst>.

Attēls. Māju lietu lēmumu detalizētā forma