DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu skatījumu vēsture

Ekspluatāciju lietas

Autorizēts BISP lietotājs apskata Ekspluatācijas lietu (sk. "Kur meklē ekspluatācijas lietas?" un "Kur atrast ekspluatāciju piekļuves lietas?") sadaļā šīs sadaļas datu notikumu vēsturi, nospiežot uz saites ‘Notikumu vēsture’. Notikumu vēsturē tiek atspoguļoti notikumi par darbībām sadaļās:

 • Dokumenti;
 • Periodisko pārbaužu veidi;
 • Apsekošanas žurnāls;
 • Plānotie remontdarbi.

Lietotājs katras sadaļas un visas lietas notikumu vēsturē var veikt datu meklēšanu pēc:

 • Notikuma datums – datumu periods;
 • Notikums – meklēšana pēc simboli virknes notikuma nosaukumā;
 • Lietotājs – meklēšana pēc simboli virknes lietotāja vārdā uzvārdā;
 • Pamatojums – meklēšana pēc simboli virknes.

Attēls. Ekspluatācijas lietu Notikumu vēstures žurnāla atvēršana

Attēls. Ekspluatācijas lietu Notikumu žurnāls

Māju lieta

Lai apskatītu Māju lietu (sk. 'Kur meklēt māju lietas?') skatījumu vēstures žurnālu, lietotājam:

 • Jābūt autorizētam BISP lietotājam;
 • Lietotājam jābūt piekļuvei Ekspluatācijas lietai, kurai ir saistīta Māju lieta;
 • Lietotājam konkrētajā Māju lietā ir jābūt pārvaldniekam vai tā pārstāvim.

Atvērtajā Māju lietā, jāspiež uz saites ‘Skatīšanās vēsture’.

Attēls. Māju lietas skatīšanās vēstures žurnāla izvēle

Atverot Ekspluatācijas un Māju lietas skatīšanās vēstures žurnālu, lietotājs redz audita ierakstus, kas fiksēti atbilstoši definētajiem notikumiem. Sistēma fiksē skatīšanās audita ierakstu, kad lietotājs atver kādu no turpmākajos punktos pieminētajiem Ekspluatācijas un Māju lietas informatīvajiem blokiem, saglabājot par katru gadījumu:

 • Notikuma datums un laiks;
 • Persona - lietotāja vārds, nosaukums un juridiskā persona, kuru tas pārstāv, ja lietotājs darbību veicis no juridiskas personas profila;
 • Skatītā sadaļa Ekspluatācijas lietā:
  • Dokumenti - izvēlas lejuplādēt kādu no dokumentu sadaļā esošo dokumentu izdrukām; 
  • Dokumenti - atver kādam no dokumentiem detalizētas skatīšanās formu.
 • Skatītā sadaļa Māju lietā:
  • Skaitītāju rādījumi - atver kāda skaitītāja detalizēto skatīšanās formu;
  • Uzkrātie līdzekļi - atver šķirkli "Uzkrātie līdzekļi";
  • Pārvaldīšanas izmaksas - atver šķirkli "Pārvaldīšanas izmaksas";
  • Ienākumu/Izdevumu pārskats - uzklikšķina lejuplādei/atvēršanai pievienotajam pārskata dokumentam;
  • Īpašnieku saraksts - tiek atvērts šķirklis "Īpašnieki";
  • Kopsapulces - atver kopsapulces ieraksts detalizētās skatīšanās formu;
  • Aptaujas - atver aptaujas detalizētās skatīšanās formu.

 Par katru no ierakstiem redz:

 • Skatītā lietas sadaļa;
 • Notikuma datums;
 • Personu, kas veikusi notikumu;

Ir iespējama meklēšana Skatīšanās vēstures žurnālā pēc kritērijiem:

 • Notikuma datuma intervāls;
 • Personas nosaukums;
 • Skatītās sadaļas nosaukums.

Attēls. Māju lietu skatīšanās vēstures ieraksti

Lietotājs var eksportēt Skatīšanās vēstures žurnāla ierakstus, izvēlas darbību <Eksportēt žurnālu>:

 • Darbība sagatavo un piedāvā lejupielādēt .xls datni;
 • Datnē tiek lejupielādi meklēšanas kritērijiem atbilstošie žurnāla ierakstu dati.