BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Pārvaldnieks"

Māju lietas sadaļā ‘Pārvaldnieks’ lietotājs redz sekojošu informāciju:

 • Informāciju par mājas pašreizējo pārvaldnieku:
  • Pārvaldnieku reģistrācijas numurs – numurs pārvaldnieku reģistrā;
  • Nosaukums / Vārds Uzvārds:
   • Ja pārvaldnieks ir fiziska persona – vārds uzvārds;
   • Ja pārvaldnieks ir juridiska persona – nosaukums, UR reģistrācijas numurs.
  • Datums no - pārvaldīšanas sākuma datums;
  • Datums līdz – pārvaldīšanas beigu datums;
  • Atbildīgais darbinieks - pārvaldnieka norādītais atbildīgais par māju – vārds uzvārds;
  • E-pasta adrese – pārvaldnieka kontaktadrese;
  • Tālrunis – pārvaldnieka kontakttālrunis.
 • Lietotājs redz informāciju par mājas vēsturiskiem pārvaldniekiem, ja tādi ir:
  • Pārvaldnieku reģistrācijas numurs – numurs pārvaldnieku reģistrā;
  • Nosaukums / Vārds Uzvārds:
   • Ja pārvaldnieks ir fiziska persona – vārds uzvārds;
   • Ja pārvaldnieks ir juridiska persona – nosaukums, UR reģistrācijas numurs.
  • Datums no - pārvaldīšanas sākuma datums;
  • Datums līdz – pārvaldīšanas beigu datums;
  • Atbildīgais darbinieks - pārvaldnieka norādītais atbildīgais par māju – vārds uzvārds;
  • E-pasta adrese – pārvaldnieka kontaktadrese;
  • Tālrunis – pārvaldnieka kontakttālrunis.

Attēls. Māju lietas sadaļa “Pārvaldnieks”