DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Trešo pušu saskaņojumu labošana

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvniecības lietā, kurā tas ir ierosinātājs vai pilnvarotā persona ar tiesībām veidot dokumentus, atver sadaļu ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’ un izvēlas saskaņojumu.

Lietotājs var atvērt saskaņojumu labošanai, izmantojot zīmulīša ikonu pie ieraksta, ja saskaņojums nav piesaistīts dokumentam, kurš ir iesniegts būvvaldē (saskaņojuma statuss ‘Iesniegts būvvaldē’).

Labojot datus lietotājs:

 • Ja saskaņojuma iemesls ir ‘Kopības līgums’ – lietotājs var labot visu saskaņojuma informāciju saskaņā ar ‘Kopības lēmuma dati pie dokumenta saskaņojumiem’. Papildus lietotājam ir iespēja norādīt saskaņojamo informāciju – obligāti pievieno vienu vai vairākas datnes vai projekta lapas. Pie lauka atrāda informatīvu paziņojumu ‘Pievieno datni vai izvēlas projekta lapu, kurā ir norādīta saskaņojumam nepieciešamā informācija. Ierosinātājs ir atbildīgs par to ka datnē iekļautā informācija nav pretrunā ar izstrādāto projektu. Piesaistot izstrādātā projekta lapu, jāņem vērā, ka, ja turpmākā projekta izstrādē, lapā būs nepieciešamas izmaiņas, to būs atkārtoti jāskaņo arī ar trešo pušu saskaņotājiem.”. Ja pievieno datni, tai var norādīt aprakstu brīvā tekstā pazīmi, ka datne satur saskaņojuma parakstu (piemēram, ar roku parakstīta, noskanēta dokumenta kopija vai elektroniski parakstīts dokuments).
 • Citādi (saskaņojuma iemesls nav ‘Kopības līgums’):
  • Ja ir veikts elektroniskais saskaņojums – dati nav rediģējami;
  • Ja nav veikts elektronisks saskaņojums un saskaņojuma statuss ir 'Nav nosūtīts' vai 'Saskaņots', norāda:
   • Saskaņojamā informācija – obligāti pievieno vienu vai vairākas datnes vai projekta lapas. Pie lauka atrāda informatīvu paziņojumu ‘Pievieno datni vai izvēlas projekta lapu, kurā ir norādīta saskaņojumam nepieciešamā informācija. Ierosinātājs ir atbildīgs par to, ka datnē iekļautā informācija nav pretrunā ar izstrādāto projektu. Piesaistot izstrādātā projekta lapu, jāņem vērā, ka, ja turpmākā projekta izstrādē lapā būs nepieciešamas izmaiņas, to būs atkārtoti jāskaņo arī ar trešo pušu saskaņotājiem.”. Ja pievieno datni, tai var norādīt aprakstu brīvā tekstā un pazīmi, ka datne satur saskaņojuma parakstu (piemēram, ar roku parakstīta, noskanēta dokumenta kopija vai elektroniski parakstīts dokuments);
   • Statuss – iespējamās vērtības ‘Nav nosūtīts’, ‘Saskaņots’. Ja saskaņojuma statuss bija ‘Jauns’, šo statusu var saglabāt, tikai ja veiktās izmaiņas nav saglabātas. Ja norāda statusu ‘Saskaņots’, papildus jānorāda:
    • Saskaņojuma datums – obligāts, nevar būt nākotnes datums;
    • Saskaņojuma datne – obligāts, ja nav pievienota saskaņojamās informācijas datne ar pazīmi ‘Satur saskaņojuma parakstu’ (piemēram, ar roku parakstīta, noskanēta dokumenta kopija vai elektroniski parakstīts dokuments). Var pievienot vienu vai vairākas datnes, piemēram viena ar ieskenētu parakstu un otra ar pilnvaru saskaņot arī otra īpašnieka vārdā.
   • Citi dati nav rediģējami.

Informācija par veiktām darbībām tiek saglabāta būvniecības lietas vēsturē.