BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Uzņēmumu energoauditu pārskatu saraksts

Uzņēmumu energoauditu pārskatu saraksts ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā www.bis.gov.lv, izvēloties Uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistru.

Attēls. Uzņēmumu energoauditu pārskatu saraksta atvēršana.

Saraksts veidots no 30 ierakstiem katrā lapā.

Attēls. Uzņēmumu energoauditu pārskatu saraksts.

Saraksta augšpusē iespējams veikt ierakstu meklēšanu pēc laukiem:

  • Energoaudita pārskata numurs - meklēšana pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
  • Auditētā uzņēmuma nosaukums – meklēšana pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
  • Auditētā uzņēmuma UR numurs – meklēšana pēc precīzas sakritības;
  • Pārskata reģistrācijas datuma intervāls;
  • Pārskata sagatavotājs - meklēšana pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ".

Uzņēmumu energoauditu pārskatu sarakstā par katru ierakstu uzrāda:

  • Energoaudita pārskata numurs;
  • Auditētā uzņēmuma nosaukums;
  • Pārskata datums;
  • Pārskata sagatavotājs.