Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Uzņēmumu energoauditu pārskatu saraksts

Uzņēmumu energoauditu pārskatu saraksts ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā www.bis.gov.lv, izvēloties Uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistru.

Attēls. Uzņēmumu energoauditu pārskatu saraksta atvēršana.

Saraksts veidots no 30 ierakstiem katrā lapā.

Attēls. Uzņēmumu energoauditu pārskatu saraksts.

Saraksta augšpusē iespējams veikt ierakstu meklēšanu pēc laukiem:

  • Energoaudita pārskata numurs - meklēšana pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
  • Auditētā uzņēmuma nosaukums – meklēšana pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
  • Auditētā uzņēmuma UR numurs – meklēšana pēc precīzas sakritības;
  • Pārskata reģistrācijas datuma intervāls;
  • Pārskata sagatavotājs - meklēšana pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ".

Uzņēmumu energoauditu pārskatu sarakstā par katru ierakstu uzrāda:

  • Energoaudita pārskata numurs;
  • Auditētā uzņēmuma nosaukums;
  • Pārskata datums;
  • Pārskata sagatavotājs.