Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ārvalstnieku autentifikācija

Ja esi ārvalstīs dzīvojošs Latvijas pilsonis, kam pieder nekustamais īpašums Latvijā un vēlies veikt darbības ar savu īpašumu, taču Tev nav autorizācijas līdzekļu Būvniecības informācijas sistēmas lietošanai, Tev ir divi varianti, kā rīkoties:

  1. dodies uz teritoriālo būvvaldi un saņem pieeju Būvniecības informācijas sistēmai tālāko formalitāšu kārtošanai;
  2. izveido notariāli apstiprinātu pilnvaru citai personai formalitāšu kārtošanai savā vārdā. Šādā gadījumā pilnvarotā persona dosies uz teritoriālo būvvaldi, kur tai tiks piešķirta pieeja Būvniecības informācijas sistēmai.

Līdzīgi jārīkojas ārvalstniekam, kam pieder nekustamais īpašums Latvijā – ja zini šādu cilvēku, palīdzi viņam ar norādi, kā rīkoties!