Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

BIS lietošanas rokasgrāmata lejuplādei PDF

BIS lietošanas rokasgrāmatas
https://bis.gov.lv/bis-dokumentacija/bis-lietosanas-rokasgramatas