Darba uzsākšana būvniecības informāciajs sistēmā
Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildes pieprasījums