BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvinspektora reģistra dati

Lietotājs publiskajā portālā var apskatīties Būvinspektoru reģistra datus, lai iepazītos ar sev interesējošo informāciju par reģistrētiem būvinspektoriem.

Autorizētam vai neautorizētam lietotājam jāatver BISP un Reģistru sadaļā jāizvēlas ‘Būvinspektoru reģistrs’.

Attēls. Būvinspektoru reģistra izvēlne.

Publiskā portāla lietotājs atver būvinspektoru reģistra sarakstu un redz tā datus.

Pēc noklusēšanas saraksta dati nav atlasīti un ir redzama vispārīgā informācija par reģistra datiem. 

Lietotājs var norādīt meklēšanas kritērijus un atlasīt datus.

Iespējamie atlases kritēriji ir šādi:

  • Vārds;
  • Uzvārds;
  • Numurs;
  • Statuss;
  • Būvniecības kontroles institūcija;
  • Reģistrēšanas datuma intervāls.

Pēc atlases kritēriju norādīšanas, jānospiež poga <Meklēt>.

Attēls.Būvisnpektoru reģistra saraksts.

Sarakstā tiek iekrāsoti virsraksti kolonnām, pēc kurām ir iespējams kārtot datus.

Būvinspektora numurs tiek iekrāsots, kas darbojas kā saite būvinspektora detalizēto datu atvēršanai. Skatīt tālāk aprakstu Būvinspektoru detalizēto datu atrādīšana.

Saraksts tiek sadalīts lapās, ja tiek atlasīti vairāk kā 20 ieraksti. Vienā lapā atspoguļo ne vairāk kā 20 ierakstus.