BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas komersantu reģistrs

Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas komersanta reģistrēšana BIS

Lai BIS publiskā portāla lietotājiem, veidojot attiecīgos dokumentus,  būtu iespēja uzņēmumu izvēlēties kā būvniecības atkritumu apsaimniekotāju, tam jābūt reģistrētam BIS.

Reģistrācija BIS notiek sekojoši:

1. komersants aizpilda iesniegumu brīvā formā ar lūgumu reģistrēt to BIS kā Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas komersantu;

2. iesniegumam nepieciešams pievienot Valsts vides dienesta izsniegtu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;

3. pēc iesnieguma izskatīšanas, tiks sniegta atbilde iesnieguma iesniedzējam.