BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas komersantu reģistrs

Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas komersanta reģistrēšana BIS

Lai BIS publiskā portāla lietotājiem, veidojot attiecīgos dokumentus,  būtu iespēja uzņēmumu izvēlēties kā būvniecības atkritumu apsaimniekotāju, tam jābūt reģistrētam BIS.

Reģistrācija BIS notiek sekojoši:

1. komersants aizpilda iesniegumu brīvā formā ar lūgumu reģistrēt to BIS kā Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas komersantu;

2. iesniegumam nepieciešams pievienot Valsts vides dienesta izsniegtu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;

3. pēc iesnieguma izskatīšanas, tiks sniegta atbilde iesnieguma iesniedzējam.