BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 26.oktobrī plkst.20:00-23:00 nebūs pieejama e-adrešu informācijas sistēma

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums

Publiskā portāla autorizēts lietotājs, lai sagatavotu projektu iesniegšanai būvvaldē, izveido tehnisko noteikumu izdevējiem pieprasījumu būvniecības ieceres dokumentācijas (projekta) saskaņošanai.

Lietotājs atver būvniecības lietu sarakstu un izvēlas lietu, kuras būvniecības ieceres dokumentācijai vēlas pieprasīt saskaņojumu. Izvēlētajā lietā ir jābūt izveidotam projektam, kurā ir apstiprināta vismaz viena dokumenta sadaļa. Skatīt Projekta daļu apstiprināšana.

Izvēlētās būvniecības lietas dokumentu sarakstā pievieno dokumentu ‘Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums’ un secīgi aizpilda datus.

Solī ‘Atbildīgās iestādes’ norāda sarakstu ar tehnisko noteikumu izdevējiem, kuriem paredzēts pieprasījums. Noklusēti ir ielasīti tie tehnisko noteikumu izdevēji, kuri izsniedzot tehniskos noteikumus atzīmēja, ka vēlas piedalīties projekta saskaņošanā. Sarakstu iespējams rediģēt.

Attēls. ‘Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums’ solī ‘Atbildīgās iestādes’.

Solī ‘Dokumentācijas daļas’ jānorāda dokumentācijas daļas, kuras jāiekļauj dokumentā. Iekļaušanai var atzīmēt daļas neatkarīgi no statusa. Neapstiprinātām daļām rāda informatīvu paziņojumu, ka tās nepieciešams apstiprināt, lai varētu nosūtīt pieprasījumu.

Ja būvniecības lietā kāds no būvobjektiem ir 2. vai 3. grupas inženierbūve, BIS portālā veic pārbaudi vai skaņojuma iesnieguma solī ‘Dokumentācijas daļas’ ir atzīmētas visas būvprojekta dokumentācijas sadaļas. Ja nav, tad sistēma parāda brīdinājuma paziņojumu: "Vēršam uzmanību, ka, izskatot II vai III grupas (Ministru kabineta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" , 1. pielikums, 2.punkts) inženierbūvju būvniecības ieceres dokumentāciju, Inženiertīklu turētāji ir tiesīgi pieprasīt saskaņošanai iesniegt visas būvprojekta sastāvdaļas, atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 6.1. sadaļas prasībām. Saskaņošanai jāiesniedz pilns būvprojekts (visas sadaļas)!"

Attēls. ‘Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums’ solī ‘Dokumentācijas daļas’.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājs pārskata iesniedzamos datus. Ja visas iekļautās dokumentācijas daļas ir apstiprinātas, par dokumentācijas izveidošanu atbildīgā persona var nosūtīt pieprasījumu tehnisko noteikumu izdevējiem.

Attēls. Iesnieguma ‘Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums’ iesniegšana.