BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvniecības ieceres iesnieguma sadaļa “Iesnieguma apskats”

Sadaļā ‘IESNIEGUMA APSKATS' sistēma lietotājam dod iespēju vēlreiz pārskatīt sagatavoto iesniegumu pirms iesniegšanas saskaņošanai.

Attēls. Ieceres sadaļa ‘Iesnieguma apskats’.

Sagataves stadijā esošā Jaunas būvniecības ieceres iesniegumā vai vēsturiskās būvniecības iesniegumā, kuram ir pievienota kaut viena zemes vienība, tiek veikta pārbaude par katru iesniegumā esošo zemes vienību - vai kaut viens no ierosinātājiem ir šīs zemes vienības īpašnieks. Ja kaut vienai zemes vienībai īpašnieks nesakrīt ne ar vienu no iesniegumā norādītajiem Ierosinātājiem, tad iesnieguma solī "Iesnieguma apskats" tiek parādīts informatīvs brīdinājuma paziņojums: "Iesniegumā ir norādīta zemes vienība, kuras īpašnieks netika identificēts starp iesniegumā norādītajiem ierosinātājiem".

Ja sadaļās ‘BŪVNIECĪBAS LĪGUMI’ un ‘APDROŠINĀŠANAS POLISE’ ir piesaistītas kārtas, tad tās var apskatīt, izvēršot sadaļu informāciju:

Attēls. Piesaistīto kārtu apskate ieceres iesnieguma apskates sadaļā

Ja lietotājs vēlas veikt izmaiņas, tad spiež pogu <Atpakaļ>.

Ja iesniegumā ievadītie dati ir pareizi, tad spiež pogu <Tālāk>, lai nākamajā solī varētu nodot saskaņošanai ar iesaistītajām personām.