BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvniecības ieceres iesnieguma sadaļa “Iesnieguma apskats”

Sadaļā ‘IESNIEGUMA APSKATS' sistēma lietotājam dod iespēju vēlreiz pārskatīt sagatavoto iesniegumu pirms iesniegšanas saskaņošanai.

Sagataves stadijā esošā Jaunas būvniecības ieceres iesniegumā vai vēsturiskās būvniecības iesniegumā, kuram ir pievienota kaut viena zemes vienība, tiek veikta pārbaude par katru iesniegumā esošo zemes vienību - vai kaut viens no ierosinātājiem ir šīs zemes vienības īpašnieks. Ja kaut vienai zemes vienībai īpašnieks nesakrīt ne ar vienu no iesniegumā norādītajiem Ierosinātājiem, tad iesnieguma solī "Iesnieguma apskats" tiek parādīts informatīvs brīdinājuma paziņojums: "Iesniegumā ir norādīta zemes vienība, kuras īpašnieks netika identificēts starp iesniegumā norādītajiem ierosinātājiem".

Ja sadaļās ‘BŪVNIECĪBAS LĪGUMI’ un ‘APDROŠINĀŠANAS POLISE’ ir piesaistītas kārtas, tad tās var apskatīt, izvēršot sadaļu informāciju:

Attēls. Piesaistīto kārtu apskate ieceres iesnieguma apskates sadaļā

Ja lietotājs vēlas veikt izmaiņas, tad spiež pogu <Atpakaļ>.

Ja iesniegumā ievadītie dati ir pareizi, tad spiež pogu <Tālāk>, tiek attēloti kļūdu paziņojumi:

  • Nav apstiprinātas visas atzīmētās daļas – paziņojums, kas apzīmē to, ka kāda no sadaļā ‘DOKUMENTĀCIJAS DAĻAS’ atzīmētajām daļām nav apstiprināta.
  • Projektam ir jāpievieno vismaz viena lapa ar ieceres vizuālo risinājumu – paziņojums, kas apzīmē to, ka vismaz viena no sadaļā ‘DOKUMENTĀCIJAS DAĻAS’ atzīmētajām daļām nesatur ieceres vizuālo risinājumu.
  • Plānotie atkritumi - norādīta nepilnīga informācija – paziņojums, kas norāda uz konkrētu ieceres daļu, kurā ir norādīta nepilnīga informācija.

 

Ja iesniegumā ievadītie dati ir pareizi, tad spiež pogu <Tālāk>, lai nākamajā solī varētu nodot saskaņošanai ar iesaistītajām personām. Piemēram, gadījumos, kad ir nepieciešams izglītības iestādei saskaņot pirms iesniegšanas būvvaldē būvniecības ieceri ar ​ministriju, kura nodevusi ar līgumu tiesības veikt būvniecību, tad šis ir ērts risinājums. Jāņem vērā, ka pašreiz nav iespējams norādīt, ka saskaņojums veicams ar juridisku personu, bet gan ar fizisku personu, norādot, kādu uzņēmumu vai iestādi tas pārstāv.

Ja būvē pats sev mājokli vai citu būvi un sadaļā ‘Iesaistītie dalībnieki’ pie ieceres izstrādātāja ir norādīts ierosinātājs, tad parādās iespēja, uzspiežot uz aktīvās saites, iesniegumu saskaņot no savas puses.